Четвер, 30 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

Надвірнянське л-во Надвірнянське лісництво. Площа 4170 .Лісничий Міщук Б.М.. с.Мирне Надвірнянський р-н.
Довбушанське лісництво Довбушанське лісництво.Лісничий Жолобчук В.М. Площа 4171 г. . уч.Верхня Зелениця.с.Зелена.Надвірнянський р-н.
Пасічнянське лісництво Пасічнянське лісництво.Лісничий Герба І.І.Площа 4811 г. вул.С.Галечко, 63, с.Пасічна.Надвірнянський р-н
Бухтівецьке лісництво. Бухтівецьке лісництво.Лісничий Онуфрак. В.Д .Площа 4289га. уч.Бухтівець. с.Пасічна. Надвірнянський р-н
Бистрицьке лісництво Бистрицьке лісництво. Площа 6629 г. Лісничий Мотрюк І.М. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н.
Довжинецьке лісництво Довжинецьке лісництво. Площа 5143 г. Лісничий Кузюк Б.Р. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н
Зеленське лісництво Зеленське лісництво. Площа 4840 г. Лісничий Жолобчук В.М. уч.Черник, с.Зелена. Надвірнянський р-н
Максимецьке лісництво Максимецьке лісництво. Площа 5210 г. Лісничий Михайлюк О.В. уч. Максимець. с.Зелена Надвірнянський р-н.

               іфвафіафва.jpg          

                                            

                         

 

Заплановані завдання

                                     

 1. Цілі і завдання ведення лісового господарства.

 

 1. Організаційна структура підприємства.

 

 1. Система лісоуправління.

 

 1. Характеристика лісового фонду.

 

 1. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

 

 1. Запроекторвані об`єми лісозаготівлі та інші

лісогосподарські заходи.

 

 1. Фінансово – економічні показники.

 

 1. Планування коштів до місцевого бюджету.

 

 1. Заходи по охороні та захисту лісів.

 

               10.Організація ведення мисливського господарства.

 

               11.Лісовідновлення.

 

              12.Заходи щодо  виявлення та збереження рідкісних і

       зникаючих    видів  флори  та  фауни.

 

              13.Оцінка впливу на довкілля.

        

              14.Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля.

 

              15.Заходи щодо покращення соціальних захисту працюючих.

       

 1. Способи лісозаготівлі та технічне забезпечення.

 

 1. Сертифікація лісів.

 

 1. Дорожня інфраструктура.

 

 1. Кадрова політика на підприємстві.

 

 1. Соціальні впливи ведення лісового господарства.

 

 1. Рекреаціна діяльність підприємства.

 

 

 

 

ВСТУП

          План лісоуправління (заходів) по веденню лісового господарства  передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основа із яких – невиснажливе лісогосподарювання із врахуванням соціальних, економічних та екологічних наслідків, тобто створення умов для розвитку діяльності підприємства в рамках чинного законодавства.

       Стратегічне планування проводиться під час складання 10-річних планів організації та розвитку лісового господарства лісоврядчою організацією, а оперативне планування відбувається в рамках підготовки щорічних планів діяльності на основі 10-річного плану. Під час планування здійснюється: визначення та затвердження щорічної розрахункової лісосіки (максимально можливого обсягу заготівлі деревини в порядку рубок головного користування відповідно до принципів безперервного і постійного лісокористування).

      Основні вимоги сьогодення це ефективне господарювання,  необхідність забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу, соціальних гарантій працюючих та місцевого населення.

       1.Цілі і завдання  ведення лісового господарства.

 

       1.1.Першочергові цілі і завдання  ведення лісового господарства повинні

             містити наступні вимоги :

 

 • використання лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;
 • використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;
 • ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;
 • удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;
 • забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;
 • розроблення заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з нахилом на багатоцільове використання лісових ресурсів;
 • проведення заходів щодо вирішення лісівничо-екологічних питань в зоні діяльності лісгоспу;
 • оптимізація структури підприємства, підтримання лісистості території  на науково обґрунтованому оптимальному рівні;
 • сприяння розширенню природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;
 • здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку гірського туризму та ефективного використанння рекреаційних обєктів;
 • впровадження сучасних - новітніх, енергозберігаючих

     технологій  організаційних форм господарювання, сприяння

     покращенню лісівничо- економічних показників діяльності

     підприємства;

 • зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення добробуту працівників лісгоспу;
 • сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;
 • забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими,

     екологічними та громадськими організаціями у формуванні

     лісової політики;        

           

           Рівень досягнення поставлених цілей і завдань оцінюється через кількісні та якісні показники.

          На сьогодення, це  далеко не повний перелік завдань господарювання,

      однак   це одні з основних, які необхідно дотриматись з погляду перспектив

      ведення лісової господарки.

 

      2.Організаційна структура підприємства.

     2.1.Загальна характеристика підприємства.

      Державне підприємство  «Надвірнянське лісове господарствогосп» (надалі ДП   «Надвірнянський лісгосп»)  Івано-Франківського управління лісового та мисливського господарства,  Державного агенства лісових ресурсів України,  розташований   в південно-західній частині Івано-Франківської області на території Надвірнянського адміністративного району.

       Поштова адреса: ДП «Надвірнянський лісгосп», 77753, вул.Соборна - 163,   м. Надвірна,  Івано-Франківська область.

         ДП «Надвірнянський лісгосп», колишній Надвірнянський лісокомбінат виробничолісозаготівельного об`єднання «Прикарпатліс» Мінліспрому УРСР, був організований в 1995 році згідно постанови РМ  УРСР  №1834 від 30.11.1995 року «Про організацію системи управління лісовим гомподарством і лісозаготівлею» на базі ліквідованих Надвірнянського лісгоспу і    Надвірнянського деревообробного комбінату. Припинення функціонування Надвірнянського лісокомбінату як комплексного підприємства і створення на базі його лісового фонду Надвірнянського держлісгоспу відбулося у 1995 році на виконання Указу Президента України від 24.02.1995 року №142/95 і постанови КМ  України №322 від 05.05.1995 р. «Про вдосконалення    управління лісовим та мисливським господарством у Закарпатській, Івано – Франківській, Чернівецькій областях».

         Надання в постійне користування земель лісового фонду держлісгоспу    здійснене розпорядженням Івано – Франківської облдержадміністрації від

    05.04.1996 р.№238. Загальна площа лісгоспу (станом на 01.01.2017р) становить

     - 44921га.

2.2.Розподіл площі за місцевими органами влади та лісництв приведено в таблиці 2.2.1.                                                                                         

Табл.2.2.1.

п/п

Назва Рад народних депутатів

Назва лісництва

Адміністративний район

Площа, га

1

  Надвірнянська міська     рада

Надвірнянське

Надвірнянський

4180

2

 Пасічнянська с/р

Пасічнянське

Надвірнянський

4801

3

 Пасічнянська с/р 

уч.Бухтівець

  Бухтівецьке

Надвірнянський

4289

4

 Зеленська с/р

 уч. Черник

  Зеленське

Надвірнянський

4885

5

 Зеленська с/р

 уч. Черник

Довбушанське

Надвірнянський

4171

6

 Зеленська с/р

 уч. Максимець

Максимецьке

Надвірнянський

5200

7

 Бистрицька с/р

  Бистрицьке

Надвірнянський

6609

8

 Бистрицька с/р

Довжинецьке 

Надвірнянський

5127

9.

 Бистрицька с/р

  Річанське

Надвірнянський

5659

 

 Всього по лісгоспу:

   

44921

                                         

    Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення контор, лісових кордонів показані на картографічних матеріалах лісовпорядкування.                                                                                                                                   Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу було проведене в різні роки дирекцією лісів Польші. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1951, в 1960, в 1967, в 1978, в 1988, в 1996 в 2008 роках.                      В 2018 році розпочато базове лісовпорядкування Львівською лісовпорядчою експедицією і на сьогодення в стадії проведення.

    2.3.Характеристика природно- кліматичних умов.

    Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до району     Внутрішніх Карпат, гірсько-Карпатського округу Українських Карпат. Клімат  району помірно-континентальний, характерний до південно-західної частини Івано-Франківської області.

      Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства приведена в таблиці 2.3.1.  

                                                                                          Табл. 2.3.1.

Нава показників

Одиниці вимірювання

Значення

Дата

 1. Температура повітря:
     

-        середньорічна

градус

+7,3

 

-        абсолютна максимальна

градус

+34,0

 

-        абсолютна мінімальна

градус

-35,5

 

2.Кількість опадів на рік

мм

797

 

3.Тривалість вегетаційного періоду

днів

165

 

4.Останні заморозки весною

дата

 

31.05.

5. Перші заморозки восени

дата

 

10.10.

6.Середня дата замерзання річок

дата

 

24.11.

7. Середня дата початку повені

дата

 

15.03.

8. Сніговий покрив

     

-        середня товщина

см

40

 

-        час появи

дата

 

29.10.

-        час сходження у лісі

дата

 

15.04.

9. Глибина промерзання грунту

см

35

 

    Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових культур насаджень слід відмітити пізні весняні та ранні осінні заморозки, які згубно впливають на сходи і молоді пагони деревних порід. В межах північного схилу Карпат, де розташована територія лісгоспу, переважно круті, часто стрімкі схили, на яких іноді відсутній грунтовий покрив. Найвищою точкою на території району є гора Довбушанка (1760 м н. р. м.)       

Кількість опадів  760 мм, тривалість вегетаційного періоду  190-200 днів. Переважаючі вітри:

 - взимку – північно-західні;

- весною – південно-західні;

- влітку –західні;     

-восени   північно – західні;  швидкість яких 2-4 м/сек.

    За стрімкістю схили в гірській частині лісгоспу поділяються (% від загальної

     гірської площі):

 • пологі (до 10 градусів )                                       - 5,7%
 • покаті (11-20 градусів) - 39,1%
 • стрімкі (21-30 градусів на південних

і 21-35 на північних схилах)                                  - 50,6%

 • дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних

і 35 градусів на північних схилах)                        - 4,6%

      Основними грунтоутворюючими породами в Карпатах і Прикарпатті є продукти вивітрювання глинистих сланців. За механічним складом серед них переважають середньосуглинисті і важкосуглинисті утвори.

       Обстеження і карбування грунтів було виконано силами грунтово – лісотипологічної партії Українського лісовпорядного підприємства ВО «Укрдержліспроект» (1964-1966 роки). За результатами обстеження і картування в лісгоспі було виділено шість основних типів грунтів, зокрема:

 • бурі гірсько- лісові грунти складають основну частину грунтового покриву лісгоспу і займають 34 516 га (500-1400м.н. р.м.);
 • бурі лісові грунти – розповсюджені на території Надвірнянського, Пасічнянського, Бухтівецького лісництв на площі 13369 га (350-500 м.н.р.м.);
 • гірські лугові грунти – поширені вище межі лісів, в зоні субальпійських лук – полонин в діапазоні абсолютних висот 1150-1600 м.н.р.м. на площі 1064 га;  
 • гірсько – підзолисті грунти, приурочені до вершин гірських хребтів на висоті 900-1600 м.н.р.м. на площі 4677 га;
 • дерново – підзолесті грунти поширені на території Надвірнянського лісництва на площі 1087 га;
 • дернові грунти – зустрічаються на територіях Бистрицького, Довжинецького, Річанського, Максимецького і Надвірнянського лісництв на площі 401га.

Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Дністер. За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до вологих.

3.Система  лісоуправління.

     Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки та з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Лісовим Кодексом  України і регулюються іншими законодавчими актами щодо ведення лісового господарства. Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство України) діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства. Державне підприємство «Надвірнянське лісове господарство» ( надалі ДП «Надвірнянський лісгосп») підпорядковане Івано-Франківському  обласному управлінню лісового та мисливського

 господарства, яке є територіальним органом Держлісагенства України.

      У структуру ДП «Надвірнянський лісгосп » входить дев`ять лісництв, одна

авто- тракторна дільниця (АТД), дорожня дільниця (Д/д), нижній склад (Н/с).                                                                                                                   Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво. Лісгосп розташований на території Надвірнянського адміністративного району Івано- Франківської області.

      Струкрурні підрозділи – лісництва переважно розташовані в гірській місцевості і складають значиму вагу в зайнятості місцевого населення.

      В структуру управління лісгоспу входять:

 • директор лісгоспу;
 • перший заступник (головний лісничий);
 • головний інженер;
 • головний бухгалтер;
 • головний економіст;
 • начальник відділу лісового господарства;
 • начальник виробничо- технічного відділу;
 • начальник відділу по відведенню і таксації лісосік;
 • начальник авто- тракторної дільниці.

Склад лісництва:

 • лісничий ;
 • помічник лісничого;
 • майстри лісу по лісозаготівлі;
 • старший майстер лісу;
 • майстер лісу;

          Середня площа майстерсько обходу складає  848 га за які відповідають   майстри лісу, які є матеріально відповідальними особами, і

      підпорядковуються старшому майстру лісу.

          Станом на 01.01.2019 року загальна кількість працюючих на підприємстві- 287 чоловік в тому числі адміністративно управлінський апарат 139 і робітників 148 чоловік.

         Збільшення чисельності працюючих передбачається на літній період, як сезонні робітники по цивільно правових угодах.

          Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною базою і достатнім кадровим потенціалом, має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства. Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти, отримані від реалізації лісопродукції.

            На ведення лісового господарства на 2019 рік заплановано використати коштів на суму близько 33,5 млн. грн. Заплановані обсяги робіт і витрати на їх проведення по видах робіт на 2019 рік відображені в техпромфінплані, який знаходиться в плановому відділі підприємства та обласному управлінні лісового та мисливського господарства.  

                         

      4.Характеристика лісового фонду.        

         Ліси лісгоспу віднесені до II лісотаксового поясу. Існуючий розподіл площі на лісотаксові пояси, розряди і категорії лісів  відповідає господарському значенню, сучасним природним економічним умовам району. 

                                                                                                                                                                                4.1.Поділ лісів на категорії приведено в таблиці 4.1.1.                                                                                                 

                                                                                                                                            Табл. 4.1.1.                                                                                                                                                            

 

 

Категорії лісів та вконувані ними функції

Площа за даними теперішнього лісовпорядкування

 
 

        га

         %

 
 

 

 

 

 
 

Ліси прриродоохоронного, наукового, історико- культурного призначення

 
 

Заповідні лісові урочища

888,7

2,0

 
 

Памятки природи

325,3

0,7

 
 

Заказники

2187,2

4,9

 
 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати

281,1

0,6

 
 

Разом по категорії лісу:

3682,3

8,2

 
 

                                                    Рекреаційно- оздоровчі ліси

 
 

Лісопаркова частина лісів зелених зон

981,5

2,2

 
 

Лісогоподарська частина лісів зелених зон

1421,5

3,2

 
 

Рекреаційно- оздоровчі ліси поза межами зелених зон

68,4

0,1

 
 

Разом по категорії лісу:

2471,4

5,5

 
 

                                                                             Захисні ліси

 
 

Ліси протиерозійні

13590,1

30,3

 
 

Ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних обєктів

2724,6

6,0

 
 

Разом по категорії лісу:

16314,7

36,3

 
 

 Експлуатаційні ліси

 
 

Експлуатаційні ліси

22452,6

50,0

 
 

Всього по лісогосподарському підприємству:

44921,0

100,0

 

    

 

 

 

4.2.Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок

 

       за панівними породами та групами віку, в тис.м3 наведено в таблиці 4.2.2.

 

             

Табл. 4.2.2.

           

Господарство,

Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку , тис.м3

 

порода

молодняки

середньовікові

пристигаючі

стиглі і перестійні

всього

 

1.Хвойне

382,08

6156,28

2030,77

1949,65

10518,78

 

сосна

4,63

110,75

3,83

8,88

128,09

 

ялина

358,17

5957,03

1989,8

1859,92

10164,92

 

ялиця

18,92

86,72

36,35

68,95

210,94

 

модрина

0,36

1,78

0,79

11,9

14,83

 

2.Твердолистяне

62,77

2134,36

536,48

326,54

3060,15

 

дуб високостовбурний

22,84

197,75

17,78

 

238,37

 

дуб низькостовбурний

 

1,64

 

3,09

4,73

 

бук

39,93

1926,67

510,25

317,02

2793,87

 

граб

 

4,68

6,62

6,43

17,73

 

ясен

   

1,09

 

1,09

 

клен

 

3,62

0,74

 

4,36

 

3.Мягколистяне

0,13

45,08

36,93

83,91

166,05

 

береза

0,13

35,27

23,48

30,78

89,66

 

осика

 

0,7

3,35

4,68

8,73

 

вільха

 

8,8

10,1

48,01

66,91

 

липа

 

0,21

   

0,21

 

тополя

     

0,44

0,44

 

верби деревовидні

 

0,1

   

0,1

 

Всього

444,98

8335,72

2604,18

2360,1

13744,98

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за

категоріями  лісових ділянок.

 

-  загальна площа                               – 44921,0 га;

- вкриті лісовою рослинністю      – 41084,6 га;

- не вкриті лісовою рослинністю – 2134,0 га;

- нелісові землі                                    - 1702,4 га

4.4. Природно - заповідний фонд лісгоспу.

 

На території лісового фонду лісгоспувиділено  88 обєктів ПЗФ на площі

3,5 тис. га. (8%)  а саме:

4 заказники загальнодержавного значення – 702,1 га:                                                                      - «Дендрологічний парк загальнодержавного значення “Високогірний, (Бистрицьке л-во, кв.62 /124га ”);                                                                                                                                              - «Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Товпишірківський»,( Бистрицьке л-во, кв.36,39,53,57/424 га);                                                                                                                                           Лісовий заказник загальнодержавного значення “Бредулецький” (Зеленське л-во, кв.5 /106,0га,  )  ;                                                                                                                                         - Комплексна пам’ятка загальнодержавного значення урочище “Верхнє Озерище”,(Річанське л-во, - кв.20/20-29/ пл. 48,1га);

3 лісові заказники місцевого значення- 1504,2 га:                                                    - ур.Страгора - кв.46-51-840га; ур.Красна- кв.30-37-510га; ур. Потоки кв.2,3,5,6 -154,2га.  Надвірнянського  л-ва.                                                                                                                                                 1 ботанічний заказник місцевого значення -48га                                                                  (Річанське л- о,кв.20,діл.15,17, «Річанський» )                                                                                                                                                       3 комплексні пам’ятки природи- 3,4га:                                                       (Довжинецьке,кв.24діл.1пл.0,7га «Озірна» )                                                                    (Довжинецьке л-во, кв.1діл.20,23пл.2,2га «Скалки»)                                                          (Зеленське л-во, кв.30діл.30 пл.0,5 га «Під скелями»                                                                       2 геологічні пам’ятки природи місцевого значення – 5,8га:                                                                 (Надвірнянське л-во, кв.6/9/5,3га «Надвірнянські скелі»);                                                              (Бухтівецьке л-во. Кв.65/2/0,5га «Мальовнича скеля».                                                                       2 гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення 1,0га:                                                          ( Бухтівецьке л-во, кв.33/8/0,5га «Бухтівецький водоспад»;                                                            ( Зеленське л-во, кв39/1/0,5га «Водоспад на річці Зелениця»)                                                       48 ботанічних памяток природи місцевого значення – 267 га.                                                        24 заповідні урочища – 935,1га.                                                                                                             2 ланшафтні заказники місцевого значення – 105га:                                                                       (Довбушанське л-во. Кв.20/4/32га «Фарфанянка»;)                                                                (Бистрицьке л-во.Кв1/1/47,0га «Негрова»)

4.5. Лісогосподарська частина:

- шпилькові -29533,4га/9722,51тис.м3 (72%);

- твердолистяні -9897,5га2732,98тис.м3 (24%);

- мягколистяні – 1008,9га/139,41тис.м3(2,46%);

- інші  пор. та чагар. -644,8га14,39тис.м3(1,57%).

4.6.Середній запас на 1 га 307м3.

 

4.7.Середній приріст на 1га/4,5м3.

 

4.8.Середній річний приріст по породно:

     - Ял. -5,1м3/га;  - Яц- 3,5; - Сз -4,0; - Мд-4,6; - Дз -2,4; - Бк -3,9;

 

4.9.Вікова структура: 

      - молодняки              - 6745,3га/ 27,2%; 

      - середньовікові       – 23577,1га/47,8%;

      - пристигаючі           – 4814,5га/11,9%;

      - стиглі і перестійні -5302,9га/13,1%.

5.Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

 

     Розрахункова лісосіка - щорічна науково обгрунтована нормами заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів. Розрахункова лісосіка рубок головного користування по

ДП «Надвірнянський лісгосп» обрахована Львівською державною

лісовпорядною експедицією, згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України від 11 вересня 2000 року та затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000року № 105.

     Розрахункова лісосіка в розмірі 50,11 тис. м3 затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 23.12.2010 р. №591, в тому числі по господарствах:

-хвойне – 45,53 тис. м3;

-твердолистяне – 4,27 тис.м 3;

-м’ягколистяне – 0,31 тис.м3.

    Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

- рекреаційно-оздоровчі ліси – 0,35 тис.м3;

- експлуатаційні ліси – 49,76 тис.м3.

    Заготівля деревини на 2019 рік планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та наданими дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки), виданих  обласним   управлінням лісового та мисливського господарства в межах розрахункової лісосіки.

 

 

 

6.Запроекторвані об`єми лісозаготівлі та інші лісогосподарські

    заходи.

6.1.Заплановані види рубок на 2019 рік наведені в таблиці 6.1.1.

                                                                                                                     Табл. 6.1.1.

 

 

 

 

 

 

Види рубок

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

За рік

в тому числі

І квартал

6 місяців

9 місяців

ВСЬОГО (І+ІІ), площа - га

232

350

476

315

1373

232

582

1058

загальна маса

23260

35995

36338

30154

125747

23260

59255

95593

ліквід

20000

29365

28942

25092

103399

20000

49365

78307

ділова

11449

19625

17936

15219

64229

11449

31074

49010

дрова

8551

9740

11006

9873

39170

8551

18291

29297

РУБКИ ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ, площа - га

30

62

42

38

172

30

92

134

загальна маса

10870

20870

13320

12100

57160

10870

31740

45060

ліквід

9480

18140

11560

10930

50110

9480

27620

39180

ділова

5480

12735

8275

7320

33810

5480

18215

26490

дрова

4000

5405

3285

3610

16300

4000

9405

12690

 Рубки, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов`язані та не пов`язані з веденням лісового господорства, всього, площа - га (1+2+3)

202

288

434

277

1201

202

490

924

загальна маса

12390

15125

23018

18054

68587

12390

27515

50533

ліквід

10520

11225

17382

14162

53289

10520

21745

39127

ділова

5969

6890

9661

7899

30419

5969

12859

22520

дрова

4551

4335

7721

6263

22870

4551

8886

16607

 1. Рубки догляду за лісом всього, площа - га (а+б+в+г)

89

227

211

93

620

89

316

527

загальна маса

2742

4622

3963

2339

13666

2742

7364

11327

ліквід

2230

2640

2053

1709

8632

2230

4870

6923

ділова

1287

1589

1224

1019

5119

1287

2876

4100

дрова

943

1051

829

690

3513

943

1994

2823

з них а) освітлення, площа - га

 

27

29

 

56

0

27

56

загальна маса

 

190

216

 

406

0

190

406

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

б) прочищення, площа - га

 

72

77

7

156

0

72

149

загальна маса

 

988

1063

82

2133

0

988

2051

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

в) проріджування, площа - га

7

12

12

8

39

7

19

31

загальна маса

187

274

274

197

932

187

461

735

ліквід

125

178

178

119

600

125

303

481

ділова

37

54

54

39

184

37

91

145

дрова

88

124

124

80

416

88

212

336

г) прохідні рубки, площа - га

82

116

93

78

369

82

198

291

загальна маса

2555

3170

2410

2060

10195

2555

5725

8135

ліквід

2105

2462

1875

1590

8032

2105

4567

6442

ділова

1250

1535

1170

980

4935

1250

2785

3955

дрова

855

927

705

610

3097

855

1782

2487

2. Інші види рубок формування і оздоровлення лісів та інші заходи, пов`язані з веденням лісового господарства всього, площа - га (а+б+в+г+д+ж+з)

113

61

223

184

581

113

174

397

загальна маса

9648

10503

19055

15715

54921

9648

20151

39206

ліквід

8290

8585

15329

12453

44657

8290

16875

32204

ділова

4682

5301

8437

6880

25300

4682

9983

18420

дрова

3608

3284

6892

5573

19357

3608

6892

13784

а) Санітарні рубки всього, площа - га

83

0

181

153

417

83

83

264

загальна маса

4708

0

10625

8885

24218

4708

4708

15333

ліквід

4080

0

8225

7148

19453

4080

4080

12305

ділова

2287

0

4132

3657

10076

2287

2287

6419

дрова

1793

0

4093

3491

9377

1793

1793

5886

з них: - вибіркові санітарні рубки, площа - га

76

 

171

144

391

76

76

247

загальна маса

3170

 

7860

6700

17730

3170

3170

11030

ліквід

2750

 

5930

5308

13988

2750

2750

8680

ділова

1515

 

2785

2580

6880

1515

1515

4300

дрова

1235

0

3145

2728

7108

1235

1235

4380

 - суцільні санітарні рубки, площа - га

7

 

10

9

26

7

7

17

загальна маса

1538

 

2765

2185

6488

1538

1538

4303

ліквід

1330

 

2295

1840

5465

1330

1330

3625

ділова

772

 

1347

1077

3196

772

772

2119

дрова

558

0

948

763

2269

558

558

1506

 б) Лісовідновні рубки, площа - га

19

45

25

18

107

19

64

89

загальна маса

2880

7858

6040

4920

21698

2880

10738

16778

ліквід

2500

6478

5090

3845

17913

2500

8978

14068

ділова

1410

4106

3190

2370

11076

1410

5516

8706

дрова

1090

2372

1900

1475

6837

1090

3462

5362

 в) Рубки переформування, площа - га

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

ж) очищення від захаращення, площа - га

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

0

0

0

0

0

0

0

0

з) Інші заходи, пов`язані з веденням лісового господарства, площа - га

11

16

17

13

57

11

27

44

загальна маса

2060

2645

2390

1910

9005

2060

4705

7095

ліквід

1710

2107

2014

1460

7291

1710

3817

5831

ділова

985

1195

1115

853

4148

985

2180

3295

дрова

725

912

899

607

3143

725

1637

2536

3. Інші заходи, НЕ пов`язані з веденням лісового господарства, площа - га

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

Види рубок

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

За рік

в тому числі

І квартал

6 місяців

9 місяців

 Інші заходи, пов`язані з веденням лісового господарства, площа - га

11

16

17

13

57

11

27

44

загальна маса

2060

2645

2390

1910

9005

2060

4705

7095

ліквід

1710

2107

2014

1460

7291

1710

3817

5831

ділова

985

1195

1115

853

4148

985

2180

3295

дрова

725

912

899

607

3143

725

1637

2536

1) влаштування протипожежних розривів

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

5) рубка одиноких дерев та рідин

10

14

15

11

50

10

24

39

загальна маса

1860

2305

2050

1570

7785

1860

4165

6215

ліквід

1560

1837

1744

1190

6331

1560

3397

5141

ділова

905

1055

975

713

3648

905

1960

2935

дрова

655

782

769

477

2683

655

1437

2206

6) розрубка волоків

1

1

1

1

4

1

2

3

загальна маса

200

200

200

200

800

200

400

600

ліквід

150

150

150

150

600

150

300

450

ділова

80

80

80

80

320

80

160

240

дрова

70

70

70

70

280

70

140

210

7) розрубка л/к площ, сінокосів, пасовищ, каналів

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

8) догляд за дендросадом та плантаціями

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

9) розрубка площадок верхнього складу

 

1

   

1

0

1

1

загальна маса

 

140

   

140

0

140

140

ліквід

 

120

   

120

0

120

120

ділова

 

60

   

60

0

60

60

дрова

 

60

   

60

0

60

60

10) розчистка траси автодороги

   

1

1

2

0

0

1

загальна маса

   

140

140

280

0

0

140

ліквід

   

120

120

240

0

0

120

ділова

   

60

60

120

0

0

60

дрова

0

0

60

60

120

0

0

60

11) рубка модельних дерев

       

0

0

0

0

загальна маса

       

0

0

0

0

ліквід

       

0

0

0

0

ділова

       

0

0

0

0

дрова

       

0

0

0

0

                 

6.2. Осяги запроектованих основних господарських заходів на 2019 рік наведено в таблиці 6.2.1.

                                                                                                                            Табл.6.2.1.

п/п

Основні лісогосподарські заходи на 2017 рік

   Обсяги робіт

Од. виміру

 Об`єм

1.

Рубки головного користування

га

172

   

тис.м3

50,1 – ліквідної деревини

2.

Рубки формування та оздоровлення лісів і інші рубки

га

тис.м3

1201

53,3 ліквідної  деревини

3.

Створення лісових культур

га

70

4.

Природне заліснення

га

90

        Загальний обсяг заготівлі деревини, згідно розрахункових лісосік запроектовий для заготівлі у 2019 році головного та проміжного користування становить   103,4 тис.м3 (ліквідний запас), із якої  51,5 % рубки формування та оздоровлення лісу та інших рубок.                                                                                                                                 

 

 

 1. Фінансово – економічні показники.

7.1.Основні техніко – економічні показники за результатами діяльності 2017-2018 р.р. приведені в таблиці 7.1.1

                                                                                                                        Табл.7.1.1.

    

Основні техніко-економічні показники  за  2018 рік

по ДП "Надвірнянський ЛГ"

                   

Показники

Один виміру

2017 рік        

2018 рік      

%

(+,  -)

Осяг реалізації продукції, робіт, послуг

 

тис.грн

71370

81617

114,4

10247

Осяг реалізації продукції, робіт, послуг

 

куб.м

92230

88023

95,4

-4207

Собівартість реалізов продукції

тис.грн

68505

77452

113,1

8947

Прибуток від реалізов. продукції

тис.грн

2865

4165

145,4

1300

Рентабельність реалізованої продукції

 

%

4,2

5,4

 

1,2

Витрати на 1 грн. реалізованої  продукції

коп

96

95

98,9

-1

Чистий прибуток

 

 

тис.грн

1961

2188

111,6

227

Фонд оплати праці всіх працівників

тис.грн

27718

29800

107,5

2082

Фонд оплати праці штатних  працівників

тис.грн

27690

29749

107,4

2059

Чисельність штатних працівників 

чол

284

287

101,1

3

Середньомісячна зарплата  штатних працівників

тис.грн

8125

8638

106,3

513

Використання коштів на ведення лісового господарства

тис.грн

36547

49177

134,6

12630

Сплачено податків і обовязко -  вих  платежів до бюджету

тис.грн

22513

31604

140,4

9091

Сплачено єдиний соц внесок

тис.грн

5971

6450

108,0

479

 

 

Ефективність

   

              роботи ДП "Надвірнянський лісгосп" за  9 місяців 2018 року

 
                       

Показники

Один.  виміру

2018 рік  І кв

2019 рік І кв

%

(+ , -)

 

Лісозаготівлі

 

  Обсяг заготівель, всього

 

 

т. кбм

21960

0

0

-21960

 

  із них              

головне користування

 

кбм

6985

0

0

-6985

 
   

проміжне користування

 

 кбм

14975

0

0,0

-14975

 

  Питома вага головного користування

%

31,8

#ДЕЛ/0!

   -

#ДЕЛ/0!

 

  Питома вага рубок, повязаних з       веденням  лісового господарства

%

68,2

#ДЕЛ/0!

      -

#ДЕЛ/0!

 

  в т.ч ділова деревина

   

кбм

14254

0

0,0

-14254

 
 

питома вага ділової деревини

 

%

64,9

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 
 

дровяна деревина

   

 кбм

7706

0

0,0

-7706

 
 

питома вага дров. деревини

 

%

35,1

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 
 

пиловник

     

 кбм

13056

0

0,0

-13056

 
 

питома вага пиловн до ділов.дерев.

%

91,6

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 

Головне користування

 

  Заготівля всього

 

 

 

т. кбм

6985

 

0

-6985

 

  в т.ч ділова деревина

   

кбм

5153

 

0,0

-5153

 
 

питома вага ділової деревини

 

%

73,8

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 
 

дровяна деревина

   

 кбм

1832

 

0,0

-1832

 
 

питома вага дров. деревини

 

%

26,2

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 
 

пиловник

     

кбм

4879

 

0,0

-4879

 
 

питома вага пиловн до ділов. дерев.

%

94,7

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 

Проміжне користування

 

  Заготівля всього

 

 

 

т.кбм

14975

 

0

-14975

 

  в т.ч ділова деревина

   

кбм

9101

 

0,0

-9101

 
 

питома вага ділової деревини

 

%

60,8

#ДЕЛ/0!

      -

#ДЕЛ/0!

 
 

дровяна  деревина

   

кбм

5874

 

0,0

-5874

 
 

питома вага дров. деревини

 

%

39,2

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 
 

пиловник

     

кбм

8177

 

0,0

-8177

 
 

питома вага пиловн до ділов.дерев.

%

89,8

#ДЕЛ/0!

     -

#ДЕЛ/0!

 

  В розрахунку на 1 знеособлений кбм заготовленої деревини

           

  Вартість заготовленої деревини

 

грн

844,60

 

0,0

-844,6

 

  Собіівартість

 

 

 

грн

733,7

 

0,0

-733,7

 

  Прибуток (+), збиток (-)

   

грн

110,90

0

0,0

-110,9

 

  Рентабельність

 

 

 

%

15,1

######

    -

######

 

  Ціна знеособленого  кубометра реалізованої  деревини

грн

865,29

 

0,0

-865,3

 

 

 

 1. Сплата податків, планування коштів до місцевого бюджету.

      8.1. Відрахування податків наведено в таблиці 8.1.1.

                                                                                                          Табл. 8.1.1.

 
 

Найменування показника

Код рядка

Факт наростаючим підсумком
з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий рік
(2017 рік)

поточний рік
(2018 рік)

план
 ( ІV кв 2018 )

факт
( IV кв 2018 )

відхилення,  +/–

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 

             -

 

 

         -

######

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

  (1 471)

     (1 640)

     (224)

      (212)

       12

94,6

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

  (1 471)

     (1 640)

     (224)

      (212)

       12

94,6

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

Перенесено з додаткового капіталу

2020

       

         -

######

Розвиток виробництва

2030

     (490)

        (548)

       (75)

       (72)

         3

96,0

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

     (490)

        (548)

       (75)

       (72)

         3

96,0

Резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

 

######

#ЗНАЧ!

Інші фонди (розшифрувати)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

######

#ЗНАЧ!

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

 

             -

           -

           -

         -

######

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

 14 875

   16 612

   2 603

   3 878

  1 275

149,0

податок на прибуток підприємств

2111

       368

         739

        65

       132

       67

203,1

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

  10 540

    11 705

    1 642

    2 769

  1 127

168,6

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 

######

#ЗНАЧ!

акцизний податок

2114

       

         -

######

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

    2 002

      1 500

       224

       238

       14

106,3

рентна плата за транспортування

2116

       

         -

######

рентна плата за користування надрами

2117

       

         -

######

податок на доходи фізичних осіб

2118

       

         -

######

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

2119

    1 550

      2 220

       595

       631

       36

106,1

рентна плата за спеціальне використання води

2120

       

         -

######

екологічний податок

2121

       

         -

######

військовий збір

2122

       415

         448

        77

       108

       31

140,3

інші податки та збори (розшифрувати)

2123

       

         -

######

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі:

2120

   7 638

     8 542

   1 869

   2 248

     379

120,3

податок на доходи фізичних осіб

2121

    4 969

      5 085

       922

    1 025

     103

111,2

земельний податок

2122

       186

         174

        40

 

      (40)

0,0

орендна плата

2123

       

         -

######

рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

2124

    2 471

      3 267

       905

    1 218

     313

134,6

податок на нерухоме майно

2125

          7

             6

 

           2

         2

######

інші податки та збори (розшифрувати)

2126

          5

           10

          2

           3

         1

150,0

Інші податки, збори та платежі на користь держави, у тому числі:

2130

   5 971

     6 450

   1 125

   1 555

     430

138,2

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

   

     

 

######

#ЗНАЧ!

митні платежі

2132

       

         -

######

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

    5 971

      6 450

    1 125

    1 555

     430

138,2

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

       

         -

######

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

           -

             -

           -

           -

         -

######

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

       

         -

######

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

       

         -

######

Усього виплат на користь держави

2200

######

  31 604

  5 597

   7 681

 2 084

137,2

               
                           

9.Заходи по охороні та захисту лісів.

 

       Охорона лісів від пожеж – одна з найбільших складних проблем для лісівників.     Рівень пожежної безпеки в лісах підвищується в найбільшій мірі через людський фактор, масове відвідування населенням лісових масивів в пожежонебебпечний період, кинутий недопалок, залишене багаття, викиди побутового сміття або зумисні підпали особливо сухої рослинності на сільгосп угіддях.

    З  метою недопущення, попередження таких явищ працівниками лісової охорони лісгоспу проводяться регулярні рейди – патрулювання, роз’яснювальна робота серед населення, спільні навчання з МНС по гасінню лісових пожеж, щорічно складаються мобілізаційні плани по швидкому реагуванню та запобіганню винекнення та ліквідації лісових загорань.

       Лісгосп приділяє  велику увагу по придбанню пожежного інвентаря та засобів пожежогасіння. В кожному структурному підрозділі облаштовані пожежні ДЕПО з наявним пожежним інвентарем.

      При великому класі пожежної небезпеки в обов’язковому порядку  проводиться цілодобове чергування. 

 

 Інформація про проведення профілактичних та попереджувальних заходів

з охорони лісів від пожеж по ДП « Надвірнянський лісгосп» за період 2018 року

  приведено в таблиці 9.1.                                                                    

                                                                                                                          Табл. 9.1

                                                                                                                                         

Підприємство

Проведено рейдів по виявленню порушників ППБ, шт.

Виявлено порушників ППБ, осіб

Притягнуто до відповідальності

Влаштовано

Догляд за мінсмугами, розривами, км

Перекрито позапланових доріг, км

Виставлено нагляд агітації, шт.

Виступи у засобах масової інформації

Проведено лекцій бесід, шт.

Всього осіб

оштрафовано

Заходи громадського впливу осіб

Протипожежних розривів

Мін. смуг, км.

Всього

В тому числі

осіб

На суму, грн.

Радіо вист

Телебач вист

Преса статей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Надвірнян ський ЛГ

28

2

2

2

170,0

-

2,0

2,0

10,0

19,0

12

3

-

1

2

26

 

28

2

2

2

170,0

-

2,0

2,0

10,0

19,0

12

3

-

1

2

26

Охорона лісів від незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства, потребує

постійного напруженого контролю у лісівників.

Задля виявлення порушників працівниками лісової охорони за період 2018 року проведено

 48 рейдів – перевірок, де  виявлено:

-   24  випадки  незаконної рубки встановленими лісопорушниками, загальна сума шкоди

становить  25,3 тис.грн, шкода сплачена в добровільному порядку  в

повному обсязі;

- 2 випадки порушень пожежної безпеки в лісах, загальна сума штрафу

становить 170,0 грн -  відшкодовано в повному обсязі;

-  3 випадки незаконного придбання лісопродукції на суму 15,8 тис. грн,

відшкодовано в повному обсязі;

-  1 випадок незаконної заготівлі новорічних ялинок на суму шкоди 30,0 тис. грн

–  матеріали на розляді районного суду;

- 4 випадки   виявленних порушень  лісового законодавства при огляді місць

заготівлі деревини на суму майнових стягнень – 6,7 тис.грн – сплачено в

повному обсязі.

             Важливим напрямком  лісогосподарської діяльності лісгоспу є захист лісів від шкідників та хвороб.

                     Захист лісів від шкідників та хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за їх станом, своєчасним виявленням  осередків шкідників та

                хвороб та здійснення вчасних профілактичних заходів їх ліквідації. Для такої

                боротьби застосовуються біологічні та лісогосподарські заходи

                 Масові розмноження шкідників та хвороб лісу залежать від життєздатності дерев, насаджень і їх санітарного стану. Про що постійно потрібно вести спостереження і вчасно виявляти такі осередки.

                Заходи боротьби переважно профілактичні: лісогосподарські заходи, що підвищують біологічну стійкість насаджень (створення змішаних культур з підліском, підбір порід відповідно до місцевих кліматичних і ґрунтових умов, стійких до хвороб і шкідників, правильний вибір системи рубок, дотримання санітарних правил і т.д.), своєчасне очищення місць рубок від порубкових залишків та ін.

                Одним із ефективних методів боротьби з стовбуровими шкідниками є застосування феромонних пасток викладених на  ловчих деревах або   в насадженнях, що повалило вітром, бурею, снігом, хворі і сильно ослаблені дерева.

                Працівниками лісової охорони лісгоспу  спільно з спеціалістами Львівлісозахист  систематично проводяться обстеження лісових масивів з подальшою інвентаризацією шкідників та хвороб  лісу та призначення профілактичних заходів на оздоровлення насадження.

            Інформація про стан лісів згідно інвентаризації   осередків шкідників та хвороб лісу в насадженнях ДП «Надвірнянський лісгосп»  за 2018 рік наведено в таблиці 9,2.

                                                                                                                                               Табл. 9.2

 
             

                                                                                                                                             

   
               

Назва лісництва

Діючих на початку звітного року

Заново виникли в звітному році

Ліквідовано в порядку боротьби в звітному році

Що затухли під дією природних факторів в звітному році

Діючих на час інвентаризації

               
 

Всього

в т.ч. потребують заходів боротьби

 

Всього

в т.ч. потребують заходів боротьби

І. Шкідники лісу (ЗДЛ, п'ядуни)

 

 

 

 

 

Всього по ЛГ

47

0

0

0

0

47

0

Надвірнянське

47

0

0

0

0

47

0

ІІ. Хвороби лісу

 

 

 

 

 

 

 

Всього по ЛГ

3219

1983

21

151

0

3090

1908

Коренева губка

             

Всього по ЛГ

2634

1871

4

93

0

2545

1801

Надвірнянське

60

0

0

0

0

60

0

Пасічнянське

184

0

0

5

0

179

0

Бухтівецьке

286

156

0

9

0

277

148

Зеленське

600

466

1

39

0

562

440

Довбушанське

232

202

0

2

0

230

201

Максимецьке

405

298

0

23

0

382

277

Бистрицьке

488

375

3

5

0

486

370

Довжинецьке

64

61

0

6

0

59

56

Річанське

316

313

0

4

0

311

309

Опеньок осінній

             

Всього по ЛГ

360

91

0

17

0

343

86

Надвірнянське

59

0

0

0

0

59

0

Пасічнянське

79

5

0

10

0

70

5

Бухтівецьке

65

0

0

3

0

62

0

Зеленське

32

14

0

0

0

32

14

Максимецьке

16

14

0

0

0

16

14

Бистрицьке

45

39

0

5

0

40

34

Довбушанське

64

20

0

0

0

64

20

Рак ялиці

             

Всього по ЛГ

41

4

0

2

0

39

4

Надвірнянське

26

0

0

0

0

26

0

Пасічнянське

11

0

0

2

0

9

0

Максимецьке

5

4

0

0

0

5

4

Рак бука

             

Всього по ЛГ

53

16

0

0

0

53

16

Надвірнянське

18

0

0

0

0

18

0

Пасічнянське

5

5

 

0

0

5

5

Довбушанське

3

2

   

0

3

2

Бухтівецьке

28

9

0

0

0

28

9

Некроз бука

             

Всього по ЛГ

84

2

9

25

0

68

2

Надвірнянське

79

0

0

16

 

64

0

Пасічнянське

5

2

9

9

0

5

2

Рак дуба

             

Всього по ЛГ

48

0

8

14

0

42

0

Надвірнянське

48

0

8

14

0

42

0

Всього по лісгоспу шкідників і хвороб лісу

3266

1983

21

151

0

3137

1908

  10.Організація ведення мисливського господарства.

    В зоні діяльності ДП «Надвірнянський лісгосп» станом на 01.01.2019 року розташовані чотири  мисливські господарства:

 1. Мисливські угіддя ДП «Надвірнянський лісогосп» - загальна площа 30364,4га; ( Рішення Івано – Франківської обласної ради про надання в користування терміном на 15 років від 07.09.2012р. №645-17/2012)
 2. Мисливські угіддя «Надвірнянська міська організація УТМР» -  площа  1970,0га; (Рішення Івано – Франківської обласної ради  про надання в користування терміном на 15 років 27.06.2014р. №1324-29/2014)
 3. Мисливські угіддя ПП «Ліскомсервіс» -  площа 8676,3га; (Рішення Івано – Франківської обласної ради   про надання в користування терміном на 15 років 30.04.2013р. №922-21/203)
 4. 4.Мисливські угіддя    Надвірнянський МРК -  площа  352,7га; (Рішення Івано – Франківської обласної ради   про надання в користування терміном на 15 років 25.06.2013р. №981-22/2013)

    Мисливські угіддя ДП «Надвірнянський лісгосп» розташовані на території лісового фонду Надвірнянського, Пасічнянського, Бухтівецького, Максимецького, Бистрицького,  Річанського та  Довжинецького лісництв.

 Разом :  30364,4 га.   

        Площа мисливських угідь в розрізі користувачів станом на 01.01.2019 р представлена    в таблиці 10.1.

                                                                                                             Табл.10.1. 

Назва  господарства

Загальна площа господарства, га

в т.ч по угіддях, га

В тому числі

 на території ДП «Надвірнаського лісгоспу, га

лісові

польові

інші

землі

Водно-болотні 

ДП «Надвірняський лісгосп»

30364,4

29339

844

-

 

30364,4

ПП Ліскомсервіс

13304,9

-

-

-

 

13304,9

УТМР

13495,18

7652

5570,24

272,94

 

1970,0

Надвірнянський МРК

3996,5

3283,7

704,4

 

8,4

352,7

     В кожному з мисливських господарств є в наявності проекти мисливського господарювання, як основний документ планування мисливського

 господарювання.

             В мисливських угіддях лісгоспу та інших користувачів добування мисливських тварин проводиться  тільки згідно ліміту  відстрілу по  наданих ліцензіях.       Видача та використання ліцензій реєструється в спеціальному журналі обліку. По закінченні сезону полювання використані ліцензії в установлений  термін здаються в Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.

        У мисливському господарстві лісгоспу щорічно проводяться заходи щодо покращення  природних умов проживання диких звірів зокрема:

 • проведення біотехнічних заходів (встановлення годівниць, солонців, заготівля сіна, викладка солі, зимова підгодівля, посів крмових полів, створення кормових та захистних ремізів, заготівля листяних  кормових пучків і. т. д.);
 • охоронні заходи (контролюється встановлений режим спокою в період розмноження диких звірів, проводяться регулярні рейди по охороні від різного виду бракон’єрства,  правил полювання, відстріл хижих і бродячих собак);
 • облік (щорічно проводиться таксація диких звірів, відстежується чисельність, місце перебування, маршрути переходів, місця перебування червонокнижних видів їх природню поведінку і т. д.,) – результатати  таких  заходів  зобов’язують намічати на біжучий рік охоронні заходи, план ведення мисливського господарства та регуляції особин мисливської фауни.

      Аналізуючи ведення мисливського господарства минулих років можна з упевненістю сказати, що стан господарювання на сьогодення значно змінився в кращу сторону, як підтвердження в рази збільшення мисливськох фауни, зокрема дикого кабана.

    За період 2018 ріко лісгоспом проведено заходи по веденню мисливського господарства, а саме:

- придбання  солі  - 2000 кг;

- придбання концентрованих кормів для  підгодівлі диких звірів у воль’єрному

  господарстві лісгоспу – 16,2 тис/ кг на суму – 88,7тис/грн;

- придбання концентрованих кормів для  підгодівлі диких звірів у мисливських

  угіддях  лісгоспу – 38,3 тис/кг на суму 206,7 тис./грн;

- будівництво та ремонт годівниць – 45 шт, солонців  45 шт;

- будівництво мисливських  веж – 30 шт;

- заготівля сіна 10,5 тис/кг;

- заготівля листяних пучків – 10500 шт.;

- влаштування мисливських стежок 8 км;

- влаштування підгодівельних майданчиків 15 шт;

- виготовлення та встановлення інформаційних та попереджувальних

  панно  - 10 шт;

- опубліковано в місцевих ЗМІ – 3 статті на тему  охорони мисливських угідь;

- будівництво мисливських  будиночків – 1 шт;

 - проведено рейдів по охороні мисливських угідь -   78 разів  в т. ч.

   проведено спільно з обласною рибіспекцією 8 разів;

- виявлено порушників правил полювання -   4 випадки, на суму штафу

   -  3162 грн. ( відшкодовано в повному обсязі );

- вилучено зброї – 5 одиниць;

- відстріляно хижих та бродячих собак  -   7 особин лисиці червоної

  (відправлено на  лабораторні дослідження,  сказ не виявлено).

 

    На 2019 рік заплановано  заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин на суму 80,1 тис. грн.

   Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження ослаблення та іншого шкідливого, захист від шкідників і хвороб. Власники лісів і постійні лісокористувачі зобовязані розробляти та проводити в установлений срок комплекс протипожежних та інших заходів спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. (ст.86, ЛКУ)

    

11.Лісовідновлення.

 

           Працівниками лісгоспу  щорічно проводиться заготівля лісового насіння  з таких основних місцевих лісоутворюючих порід, як ялина  европейська, ялиця біла, бук лісовий, явір, в’яз,  з інтродуцентів, які широко використовуються  в складі  лісових культур  – модрина японська, дугласія, кедр корейський, ялиця бальзамічна та інші.

      Загальна щорічна заготівля лісового насіння складає біля -  900 кг, при плановій 400 – 500 кг,  однак план заготівлі  насіння  залежить  від кліматичного фактору,  де урожайность може бути високою або дуже низькою.

       Середня щорічна площа фонду лісовідновлення  становить близько 300га в тому числі більше 50% площ  залишається під природне заліснення.

     Згідно проектів лісових культур в середньому висадка садівного матеріалу на 1 гектарі лісовідновлювальної площі становить біля 5000 шт і потреба  в лісових саджанцях для штучного лісовідновлення в щорічно становить біля -  500 тис. штук.

       Щоб забезпечити такою кількістю посадкового матеріалу в лісгоспі створено 19 лісових розсадників, де щорічно вирощується  понад  -  700  тис. шт.

 стандартних сіянців, що повністю задовольняє щорічну потребу  для лісовідновлення своїм власним посадковим матеріалом.

    Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур ручною посадкою, а також заходи по сприянню природному поновленню.

Обсяги лісовідновлювальних робіт  за 2018 рік приведені в таблиці 11.1.                                                                                                      

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.11.1.                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Одиниця

Завдання на

Виконання з

 

Найменування

 

 

 

виміру

період з початку

початку року

 

 

 

 

 

 

 

року

 

 

2

 

 

 

 

 

3

4

5

 

Відтворення лісів на землях лісового фонду (ряд.02+08)

га

196

283

 

у тому числі : посадка і посів лісу

 

га

81

151

 

з них захисних лісових насаджень

 

га

 

 

 

із рядка 02 : створення лісових культур

 

га

81

151

 

у тому числі  посадка плантаційних лісових культур з

га

 

 

 

скороченим оборотом рубки

 

 

 

 

 

 

реконструкція малоцінних насаджень

 

га

 

 

 

створення лісокультур селекційним посадматеріалом з ПЛНБ

га

 

 

 

природне поновлення лісу

 

 

га

115

132

 

у тому числі сприяння поновленню лісу

 

га

40

41,8

 

Створення захисних насаджень

 

 

га

 

 

 

Створення полезахисних лісових смуг

 

га

 

 

 

Посіяно у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід

га

0,45

0,54

 

Вирочено стандартних сіянців для створення л/к.

млн.шт.

0,567

0,7255

 

Вирочено стандартних саджанців для озилениння.

тис.шт.

14

9,425

 

Посаджено сіянців деревних, чагарникових, плодово-ягідних

тис.шт

 

 

 

і технічних порід у школах

 

 

 

 

 

 

у тому числі хвойних порід

 

 

тис.шт

 

 

 

Прийнято земель для створення в наступному році:

га

     

захисних насаджень

 

 

 

 

     

Підготовлено земель для створення в наступному році :

га

     

лісових культур

 

 

 

 

 

     

 захисних насаджень

 

 

 

га

     

захисних насаджень на землях інших землекористувачів:

 

 

полезахисних лісових смуг

 

 

га

     

Заготовлено насіння деревних і чагарникових порід- всього

кг.

     

( ряд 23 +  25 )

 

 

 

 

 

450

929

 

у тому числі : хвойних - всього

 

 

кг.

250

742

 

з них сосни

 

 

 

 

кг.

     

листяних і чагарникових - всього

 

кг.

200

287

 

з них дуба звичайного.

 

 

 

кг.

100

100

 

З підсумку рядка 22-заготовлено на ПЛНБ.

кг.

 

100

 

з них: Бука

 

 

 

 

кг.

     

Дуба звичайного

 

 

 

кг.

 

 

 

Переведино у вкриті лісовою рослиністю землі-всього.

га

110

214

 

у тому числі, лісорозвединня

 

 

га

 

 

 

природне поновлення лісу

 

 

га

70

155

 

Крімтого, переведено у вкриті лісовою рослиністю землі на

га

 

 

 

землях інших землекористувачів.

 

га

     

з них полезахисних лісових смуг.

 

га

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

План лісовідновлювальних заходів на 2019 рік приведено в таблиці 11.2.

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 11.2.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

№ пп.

 

 

 

Найменування робіт, заходів

Відтворення лісів - всього

 

 

 

 

 

 

Код стр.

Один. вимір.

План на 2019р.

на землях, наданих у постійне користування

на землях  інших

землекористувачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

в тому числі

лісорозведення

полезахисні

лісові смуги

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлення лісів

захисне л/розведен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Садіння і висівання лісу – всього (весна 2019р)

1

га

60

60

60

       

 

в т. ч. лісових культур зі скороченим оборотом рубки

2

га

             

 

шляхом реконструкції малоцінних насаджень

3

га

             

 

селекційним садивним матеріалом

4

га

             

2

Природне поновлення

5

га

90

90

90

       

 

в т. ч. сприяння природному поновленню

6

га

30

30

30

       

3

Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний - всього

7

га

670

670

670

       

 

в т. ч.  ручним способом

8

га

670

670

670

       

4

Обробіток  ґрунту під лісові культури наступного року - всього

9

га

             

 

в т.ч.  для лісорозведення

10

га

             

5

Заготівля лісового насіння - всього

11

кг

400

400

400

       

 

в т. ч.: ялиці

 

кг

100

100

100

       

 

           ялини

 

кг

100

100

100

       

 

жолудів дуба

13

кг

100

100

100

       

 

            бука

 

кг

50

50

50

       

 

            Явора

 

кг

50

50

50

       

 

                   

 

із всього селекційне лісове насіння

14

кг

             

6

Посів у розсадниках насіння деревних і чагарникових порід - всього

15

га

0,43

0,43

0,43

       

 

в т. ч. у теплицях і парниках

16

га

             

 

селекційного насіння

17

га

             

7

Вирощування стандартних саджанців

18

га

0,43

0,43

0,43

       

 

 

19

тис. шт.

28

28

28

       

8

Вирощування садивного матеріалу на площах з крапельним зрошуванням

20

га

             

9

Переведення лісокультур у вкриті лісовою рослинністю землі

21

га

40

40

40

       

10

Переведення ділянок з природним поновленням у вкриті лісовою рослинністю землі

22

га

70

70

70

       

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 1. Заходи щодо виявлення та збереження рідкісних і зникаючих видів

   флори та фауни.

 

        У відповідності до ст. 8 Закону України «Про Червону Книгу України»  на підприємстві складено процедуру виявлення та охорони, тих видів, які є (або можуть бути) об’єктами користування на підприємстві (деревно-      чагарникові види, гриби, травянисті рослин, які можуть      використовуватися в порядку побічного користування лісом, мисливські тварини).

         Вимоги ЛОР, встановлені критерієм 6.2., вимагають виявляти і   охороняти на території підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори і фауни, тобто ці вимоги перевищують вимоги національного законодавства.

    Процедуру виявлення видів слід починати з запиту до  територіального органу ОНПС

     в     Івано – Франківській області, наукових     установ щодо надання списків

    охоронних видів,  які індетифіковані в   області.

      Другий крок  цієї процедури є встановлення наявності цих видів на       териротії

   підприємства. Для цього слід використовувати всю наявну        інформацію  зокрема:

        - матеріали лісового та мисливського впорядкування;

        - документацію, що стосується обєктів ПЗФ на території лісгоспу;

        -  матеріалів спеціального обстеження та перевірок, що проводять

   органи охорони навколишнього природного середовища;

        -  консультації із місцевими експертами, природоохоронними

           організаціями, відповідальними державними органами та іншими

           зацікавленими сторонами;

      Першочергові заходи:

 • встановленя місцеоселення рідкісних видів флори та фауни заносити до матеріалів лісовпорядкування;
 • проводити щорічний моніторинг по виявленню, ідентифікації, охоронних заходів за рідкісними видами флори і фауни, та рослинних угрупувань;
 • скласти план заходів (програму) щодо виявлення червонокнижних

           видів та рослиннихь угрупувань їх охорону  і моніторинг на території

            лісгоспу»;                                                                               

 • при плануванні та виконанні будь – яких лісогоподарських заходів

           враховувати наявність рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та

           рослинних  угрупувань з метою їх збереження та примноження;

 • при складанні технологічних карт на виконання лісогосподарських заходів вказувати місце перебування рідкісних видів флори і фауни або рослинних угрупувань, щоб при проведенні заходу не порушити природний режим їх існування. В розділ технологічної карти, де описано природоохоронні вимоги, робити відповідний запис про заходи, які необхідно вживати для охорони таких видів або рослинних угрупувань.

 Планування ключових заходів по збереженню  рідкісних і зникаючих видів флори і фауни приведені в плані – таблиці 12.1.1.

                                                                                    

                                                     

                                                         План                                                           

              для   охоронних заходів для  рідкісних і зникаючих видів

                                                     флори і фауни.

                                                                                                                                        Табл.12.1.1.

№ пп

Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів

Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні.

Рубки,  не проводяться.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони

2

Проведення науковцями, природничими науковими установами польових робіт із вивчення фауни рідкісних і зникаючих видів та планування заходів щодо їх збереження та покращення умов існування.

Створення охоронних зон.

Науковці заповідника ПЗ «Горгани»

УкрНДІ гірліс                            імені П.С. Пастернака                       

3

Проведення обстеження, земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів – на 2016 рік

При виявленні, виділяються ключові біотопи і об’єкти біорізноманіття, згідно переліку ключових біотопів та об’єктів біорізноманіття та їх опису.

Збереження ключових біотопів і об’єктів біорізноманіття.

Спеціалісти лісгоспу (ланка по відводу), лісничі,  зацікавлені сторони

4

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

На картах-

схемах по

 лісництвах наносяться рідкісні та

 зникаючі видів і біотопи

Спеціалісти лісгоспу.

5

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин

 

Адміністрація лісгоспу

6.

Необхідно щорічно проводити моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угрупувань, занесених до Червоної та Зеленої книг України.

 

Відповідальні особи

Рішенням  Івано - Франківської обласної ради від 18.04.96р. № 268

 затверджено перелік ендемічних, реліктових, рідкісних та зникаючих видів рослин, що зростають на території Івано-Франківської області.

 (РЕГІОНАЛЬНИЙ ЧЕРВОНИЙ СПИСОК)

        В лісгоспі складено план – програму  виявлення, визначення, на території підприємства рідкісних, та зникаючих видів флори та фауни, рослинних  угрупувань  та вживання    заходів  щодо їх охорони.

 

13.Оцінка впливу на довкілля.

 

  Оцінка впливу на довкілля  (ОВД) входить до складу стандартних для України вимог, що мають бути виконані під час планування проектів, планів та  отримання дозволів.

      Лісогосподарська діяльність ДП «Надвірнянський лісгосп»  регулюється відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини та проводиться у відповідності з затвердженими правилами та інструкціями, які регламентують роботу лісового господарства.

      Одними з основних  документів, якими керується підприємство при проведенні лісогосподарських в т.ч. і лісозаготівельних робіт є Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р., №29 (Відомості Верховної Ради України) та  Постанова Кабінет Міністрів України, Правила від 22.10.2008 № 929. Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат., “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

     Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р., №29,  до першої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, віднесено  п.2 (21), ст.3, Закону а саме:

усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

      Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини.    Заготовлена деревина у більшості випадків  розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена ліквідна деревина вивозиться з лісосіки а порубкові рештки складаються в купи або вали для подальшого перегнивання бепосередньо на місцях заготівлі.

      Рубки головного користування не проводяться в  лісах, які виконують захисні функції, наприклад в особливо цінних високогірських  лісах. Подібний підхід має місце і при проведенні інших потенційно небезпечних для навколишнього середовища лісгосподарських заходів. Так, при проектуванні доріг обов’язково  складається  екологічна експертиза та проводиться попередня оцінка впливу.

     З метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів при виконанні лісосічних робіт, розробляються технологічні карти, які  регламентують порядок розробки лісосік за відповідною технологічною схемою. Кожна ділянка під лісозаготівлю планується в індивідуальному порядку. Безпосередньо виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у спосіб, який забезпечує максимальне  збереження та відновлення  лісу природнім шляхом.

        Лісозаготівельні бригади, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з правилами та інструкціями ОП, ТБ, та процедурою збереження

біотичного різноманіття при лісозаготівельних роботах.

      До  другої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено: п.3(2), ст.3, Закону а саме:

     сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

 сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та    меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

- насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20

   гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в

   їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше.

    Попередня оцінка впливу на довкілля на підприємстві виконується і дотримується  також згідо сертифікаційних вимог зокрема, згідно принципу 6, необхідно проводити оцінку на всі  лісогосподарські заходи, які можуть мати негативний вплив на довкілля.        

 

       Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля наведені в

        таблиці 13.1.    

                                                                                                                 

                                                                                                                   Табл. 13.1.                                                                                       

                                                       Комплекс

  природоохоронних заходів по   ДП «Надвірнянський  лісгосп» на 2019 рік

                                                                                                         

п/п

 

        Назва природоохоронних  заходів

Місце розташування, обсяги, тощо

1

Використання ПММ, утилізація твердих побутових матеріалів.

 
 

-        перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях;

-        утримувати ділянку заправки паливом в належному стані згідно інструкції;

-        забезпечення достатньої кількості абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів.

Всі підрозділи, при  проведені

перевірок

2

 Охорона водних ресурсів.

 
 

-        облаштування переїздних містків при трелюванні деревини через гірські потічки;

-        недопущення трелювання деревини вздовж гірських потічків;

-        охорона водних ресурсів під час нересту струмковох форелі;

-        заходи по благоустрію  джерел та водотоків.

Вся територія ДП «Надвірнянянський лісгосп»

3

 Охорона атмосферного повітря.

 
 

-проводення контролю за  джерелами викидів забруднюючих речовин (ЗР) на відповідність встановлених гранично допустимих викидів (ГДВ) ;

-здійснювати контроль токсичності відпрацьованих газів всього наявного транспорту.

Тимчасові та

 постійні  місця

 зберігання автотракторних механізмів.

4.

 Заходи на покращення умов ведення лісового

 господарства і використання лісових ресурсів

 
 

- охорона та захист лісу (боротьба зі шкідниками ):

спостеження, виявлення вогнищ заселення  стовбурових шкідників, хвороб лісу, розтавлення феромонних пасток, проведення СОЗ в насадженнях.

Лісові насадження

 

-        лісовідновлення лісів:

проведення заходів на збільшення лісового генофонду, заліснення, створення захистних насаджень, сприяння природному поновленню, перевага в використанні аборигенних видів посадкового матеріалу.

Ділянки для

 заліснення

Витрати на 2018р.

1,8 млн..грн.

 

-        охорона лісів від пожеж;

вчасне виявлення та недопущення до великих лісових пожеж, створення комплексу протипожежних захлдів, посилена охорона, патрулювання при високому класі пожежної небезпеки, придбання первинних  протипожежних засобів для гасіння лісових загорань, проведення навчань з МНС.

Витрати на 2018р.  207,8 тис.грн

 

-        будівництво нових  доріг лісогосподарського призначення та капітальний ремонт існуючих:

планування, лісової дорожної інфраструктури для забезпечення доступу до лісового фонду, покращення умов охоронних заходів в протипожежному відношенні, доступ до гірських пасовищ, можливість доступу до урочищ заготівлі дикоростучих ягід, грибів м ісцевому населенню.

 

Витрати на капітальний ремонт доріг у  2018р.

109  тис.грн.

 

-        впровадження лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності сталого ведення лісового господарства на підприємстві, дотримання  вимог відповідних міжнародним стандартів (Принципи і Критерії ЛОР).

-        проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності.

-        обмежити застосування суцільно - лісосічних рубок.  

Лісовий фонд ДП «Надвірнянський  лісгосп», площею 44921га

5

Заходи щодо охорони довкілля

 
 

-        перед проведенням лісогосподарських заходів проводити оцінку потенціальних негативних впливів на навколишнє природне середовище .

Місця запланованих заходів

 

-        при проведенні лісогосподарських і

 лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Місця лісозаготівлі,

Всі підрозділи

 

-        з метою збереження біорізноманіття,

 виявляти ліси високої  природоохоронної цінності та залишати дерева цінні для біорізноманіття, біотопи,  при проведенні лісосічних робіт.

Лісництва

 

-        після проведення лісогосподарських заходів де проводилась попередня оцінка впливу на довкілля, проводити оцінку екологічних наслідків від проведених заходів.

Місця запланованих заходів

Можливі види впливу на навколишнє природне середовище в процесі виробничої діяльності   підприємства наведені в таблиці 13.2.

                                                                                                           Таблиця 13.2.

пп

            Фази

     технологічного

          процесу

             Короткий опис ключових видів впливу

1. Заготівля деревини

1.1

    Звалювання дерев

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопил Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження живого покриву, підліску, підросту і молодняку.

Обдир і облом залишених на корені дерев.

Зміна природного ареалу тварин та рослин.

1.2

    Трелювання деревини

Забруднення атмосферного повітря від роботи тракторів. Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження живого покриву, підліску, підросту і молодняку.

Обдир і облом залишених на корню дерев.

Зміна природного ареалу тварин та рослин.

2. Перевезення лісопродукції

2.1

   Навантаження і вивезення   лісопродукції

Забруднення атмосферного повітря від роботи автомобілів

Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження живого покриву, підліску, підросту, молодняку.

Ущільнення грунту.

3. Ремонт доріг.

3.1

Переміщення

грунту

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки. Пошкодження русел і берегів водотоків.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Пошкодження дерев, живого покриву, підліску і підросту. Ущільнення грунту.

3.2

Відсипка

дорожного

полотна

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки. Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна природніх форм рельєфу.

Зміна гідрологічного режиму грунту.

Зміна природного ареалу тварин і рослин.

4. Лісовідновлювальні і лісогосподарські заходи

4.1

Підготовка грунту під лісові культури або сприяння природному поновленню

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму грунту.

4.2

Рубки догляду в молодняках (освітлення і прочищення)

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопили чи кущоріза.

Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна природної структури і породного складу лісів. Зниження рівня біологічного різноманіття.

Зміна кормової бази тварин.

4.3

Створення

мінералізованих

смуг

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними матеріалами (ПММ).

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму грунту Пошкодження живого покриву, дерев і кущів.

 1. Заходи щодо покращення соціального захисту працюючих в

     ДП «Надвірнянський лісгосп» на 2019 рік.

 

Соціальний захист працівників на виробництві включає в себе такі напрямки як:

 • створення безпечних умов праці, які б давали можливість заробляти кошти для гідного існування та виключали отримання травм і професійних захворювань працівників на виробництві;
 • запровадження необхідних заходів щодо охорони праці та соціального захисту громадян у випадку професійних захворювань та нещасних випадків, доступ громадян до національних систем охорони здоров'я, реабілітації та професійної освіти;
 • забезпечення працівників та членів їх сімей прожитковим мінімумом матеріальних засобів у разі безробіття, втрати або зниження доходу внаслідок хвороби, народження дитини, нещасного випадку в побуті, виробничої травми або професійного захворювання, інвалідності, старості, втрати годувальника.

      Створення безпечних умов праці та забезпечення життєдіяльності людини - проблема комплексна і її слід вирішувати постійно як на загальнодержавному, регіональному, так і на місцевому рівнях. Тому питання соціального захисту громадян повинні реалізовуватися за рахунок трьох джерел — державного бюджету, місцевих бюджетів і коштів підприємств.

      Створення ефективної системи соціального захисту на підприємствах є невід'ємною умовою розвитку всякого суспільства, особливо в умовах ринку, виступає необхідною платою суспільства та бізнесу за соціальний мир, стабільність соціальної системи та можливість нормальної господарської діяльності. В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизму є неефективними. Тому здійснення їх повинно проходити комплексно, створюючи в загальній системі управління виробництвом підсистему керування безпекою праці, спрямованої на збереження здоров'я та працездатності людини. Розвиток цивілізованої держави може здійснюватись тільки разом з дією соціального захисту населення.

                      Планування заходів соціального захисту для працюючих в

                                 ДП «Надвірнянський лісгосп» на 2019 рік.

Витяг з колективного договору  основних  заходів  соціального захисту працюючих на підприємстві закладених на 2016- 2020 роки.

 • Забезпечити встановлену законодавством нормальну  тривалість  робочого часу для всіх категорій працівників.
 • Встановити на підприємстві  п’ятиденний робочий тиждень з нормальною тривалістю робочого часу – 40 годин на тиждень та двома вихідними днями. У зв’язку з коротким  світловим днем в осінньо-зимовий період встановити з 01 листопада по 31 березня шестиденний робочий тиждень на лісозаготівельних роботах. Для окремих  категорій працівників, визначенних чинним законодавством, або за результатами атестації робочих місць за умовами праці, встановлювати скорочену тривалість робочого часу.
 • У період напружених робіт на посадці лісу та деяких інших роботах не допускати збільшення тривалості робочої зміни більше 12 годин. За перероблений час тривалість робочого дня зменшується в інший період облікового часу або надаються додаткові дні відпочинку (без оплати). Для водіїв автотранспортних засобів тривалість щоденної роботи (зміни) може бути збільшена до 10 годин. Якщо протягом робочого дня мають місце тривалі періоди простої присутності, очікування чи перерви в роботі – тривалість робочого дня може бути збільшена до 12 годин у тому разі, коли час безпосереднього керування автотранспортними засобами протягом робочої зміни не перевищуватиме 9 годин.
 • За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього  неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.
 • Дотримуватись вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний  час, поділу робочого часу на частини, роботи у вихідні, святкові і неробочі дні. Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу профспілкової сторони з оплатою і компенсацією відповідно до законодавства.
 • Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати до 15 календарних днів на рік. Визначеним законодавством категоріям працівників надавати, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін. За бажанням працівника надавати йому в день його народження один день відпустки в рахунок щорічної.
 • Не допускати примушення працівників до переходу на роботу з неповним робочим часом за відсутності змін в організації виробництва і праці.

 

      

     Охорона праці і здоров’я працівників.

 • Дотримуватись законодавчих нормативів щодо обов’язкового забезпечення працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими, небезпечними та несприятливими умовами праці, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
 • Проводити атестацію робочих місць за умовами праці згідно з розробленим за участю профспілкової сторони графіком.
 • Проводити періодично, згідно нормативних актів, експертизу технічного стану обладнання, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного використання.
 • Забезпечувати навчання працівників безпечних методів праці шляхом підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації з питань охорони праці відповідно до вимог “Типового положення про навчання з питань охорони праці” та інших нормативних документів. Не допускати до виконання робіт працівників, що не пройшли навчання  за індивідуальною програмою підготовки та перевірки знань з питань охорони праці.
 • За рахунок коштів підприємства здійснювати проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі
 • Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне і об’єктивне розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних заходів, запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві.
 • Організовувати навчання, підвищення кваліфікації та перевірку знань з охорони праці керівних працівників та спеціалістів. За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників профспілки та членів

комісії  з питань охорони праці, громадських інспекторів, уповноважених профспілкової організації з питань охорони праці.

     Соціальний захист та задоволення духовних потреб.

 • Не допускати зміни форм власності, передачі іншим юридичним або фізичним особам, здачі в оренду, перепрофілювання та ліквідації об’єктів соціально-культурного і побутового призначення без згоди профспілкового комітету.
 • Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових, спортивних заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам, які беруть участь у міських, обласних, всеукраїнських  спортивних змаганнях, галузевих спартакіада. Конкурсах, оглядах, фестивалях. Надавати відповідний транспорт для організації цих заходів. Звільняти працівників – членів збірних команд та учасників творчих колективів художньої самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи для участі  в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з планами, затвердженими  підприємством та профспілковим комітетом.

 

 

 

 

 1. Способи лісозаготівлі, технічне забезпечення та технологічний процес підприємства.

 

    На лісосіках, лісозаготівля  може проводитися різними способами: або зрубують всі дерева суцільно (підряд), або вибірково де рубаются окремі або групи дерев  для оздоровлення, формування і відновлення деревостану.   Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів. Рубки головного користуванння, рубка стиглого, перестійного  лісу - це спеціальне використання лісових ресурсів із використанням вибіркових, поступових, суцільних та комбінованих систем рубок.   Виходячи із конкретних лісорослинних умов, де проводяться вирубки стиглого лісу, планується застосовувати той чи інший спосіб рубки. Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. Під час заготівлі деревини не дозволяється вирубування та пошкодження дерев і чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження біорізноманіття. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних операцій (валка, обрубка, трелювання, розкряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок).

      В технологічну карту розробки лісоск вноситься заходи щодо мінімізації негативного впливу рубки на навколишнє природне середовище (ОВНС). Цих  заходів необхідно дотримуватись. Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру, вздовж лісовозних доріг та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють усі намічені небезпечні дерева. Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку. Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції. Всі лісосічні роботи виконуються лише відповідно з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік. Звалювання дерев, обрізування сучків, розкряжування стовбурів проводяться бензопилами.  Після розкряжування  стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання на верхній склад, тракторами HSM, ТДТ- 55, МТЗ- 80,82, ЛТ -157 обладнаних гідрозахватами та кінне трелювання.

     На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу по лісозаготівлі. Крім того, майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух лісопродукції. Одночасно із заготівлею деревини та після її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

     Залежно від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовують  наступні спосіби очищення лісосік:  складання  порубкових решток  у купи та вали для перегнивання в місцях складування. Вали повинні складуватись в поперек схилів, завширшки 1 метр з розміщенням через кожні 8 -10 метрів. Спалювання порубкових решток  на лісосіках забороняється.

Переміщення деревини з верхнього складу до проміжного проводиться

 автолісовозною технікою УРАЛ, ЗІЛ, Краз, звідки, в основному, відпускається лісопродкукція споживачам.

Оскільки однією з головних вимог до екологічно орієнтованого ведення

лісового господарства є обмежене застосування суцільно-лісосічних рубок, а також зменшення площ лісосік таких рубок, на виконання даних вимог       необхідно розробити довгострокову стратегію переходу від суцільних      рубок до вузьколісосічних або вибірковим  спосібом рубання  у    відповідних   лісорослинних умовах. 

 

 1. Лісова Сертифікація.

 

 Систему ведення лісового господарства у лісгоспі привести у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку.

 

       Метою сертифікацї лісів є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення господарства. Наявність сертифікату  засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення лісового господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.

     ДП «Надвірнянський лісгосп» прийнило    зобов'язання  за дотриманням  вимог економічного, екологічно і соціального  збалансованого ведення лісового господарства, шляхом виконання відповідних загальновизнаних і таких, що заслуговують на довіру спільноти  міжнародних стандартів.

       Перша стадія оцінки ведення лісового господарства проведена  в травні 2017 року  аудиторською компанією «Легалліс», проведено основний аудит де за результатами проведеної оцінки, лісгосп отримав сертифікат відповідності системи ведення лісового господарства за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради (Forest Stewardship Council®, FSC) -  01.08.2017 р, FC – FM/COC – 804576.

   За період 2018 року аудиторами по лісовій сертифікації проведено конторльний і додатковий аудит стану ведення лісового господарства.

      В квітні 2019 року буде проведено 2 – контрольний аудит на відповідність дотримання вимог стандарту ведення лісового господарства за міжнародною схемою Лісової Опікунської Ради. 

 1. Дорожня інфраструктура.

 

 ДП «Надвірнянський лісгосп» характеризується розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є:

-  залізниці Івано-Франківськ – (Надвірна) - Рахів, яка проходить через лісові масиви Надвірнянськоголісництвазагальною протяжністю 3км;

-   автомобільна дорога регіонального значення Івано-Франківськ – Рахів - яка проходить вздовжлісовихмасивівНадвірнянськоголісництвазагальною протяжністю 15км;

-   автомобільна дорога територіального значення, Надвірна – Бистриця, яка проходить вздовжлісові масиви Пасічнянського, Зеленського, Довбушанського, Максимецького Бистрицького лісництв загальною протяжністю 50км;

 Державним агентством лісових ресурсів України розроблено „Стратегію розвитку транспортної мережі в лісовій галузі”.

    На виконання стратегії розвитку транспортної мережі ДП «Надвірнянський лісгосп» приділяє належну увагу по будівництву та ремонту лісових доріг, зокрема для забезпечення вивозки лісопродукції, здійснення лісогсподарських і протипожежних заходів і в цілому для забезпечення нормативної роботи лісгоспу. За останні 3 роки облаштовано нових лісових доріг протяжністю більше 50км та регулярно  проводиться біжучий  ремонт існуючих  доріг. Однк аналіз стану транспортної мережі показує, що   розвиток дорожньої сітки в лісвому фонді недостатній до нормативної в порвнянні з країнами центральної  європи, де на 1000га лісових угідь припадає до 50 км.  

 Лісові дороги лісгоспу.

   Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 349 км. Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 7,8 км, і ступінь забезпеченості відповідно до нормативів середня.  

   За 2018 рік  використано коштів в розмірі 109 ,000 тис. грн.,на  капітальний ремонт існуючих  лісових доріг.

     В стратегії розвитку дорожньої інфраструктури заплановано в2019 році збудувати нових доріг протяжністю 3 км.

           Збільшення густоти дорожньої мережі дозволить оперативно використовувати лісові ресурси, розвивати туристично- рекреаційний потенціал району, забезпечить виконання протипожежних  та інших заходів по охороні лісу.

 

 1. Кадрова політика на підприємстві та кадрове забезпечення.

 

 Кадрова політика- система роботи з персоналом, що об`єднює різні форми діяльності й має на меті створення згуртованого й відповідального колективу для реалізації можливостей підприємства.

Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику.

Кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

   

 

 

Цілі кадрової політики наведені в таблиці 19.1.

                                                                                                                             Табл. 19.1.

                                          ЦІЛІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

         

Своєчасне забезпечення підприємства персоналомнеобхідної якості у необхідній чисельності

Забезпечення умов реалізації прав і

обовязків, працівників, що

 передбачені трудовим законодавством

Раціональне використання кадрового потенціалу

Формування і

підтримка ефективної роботи трудових колективів

               

 

 

Принципи кадрової політики наведені в таблиці 19.2.

                                                                                                                             Табл. 19.2.

                    ПРИНЦИПИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

                   

Справедли-

вість

Послідов-

ність

Дотримання

трудового законодавства

Рівність

Відсутність

дискримінації за віком,статтю,

релігією

Науковість

Комплек

сність

Систем

ність

Ефектив

ність

                                   

Основою формування кадрової політики підприємства виступає аналіз структури ефективності використання робочого часу, прогнози розвитку підприємства і зайнятості персоналу.

При цьому є необхідність оцінки ефективності кадрової політики на підприємстві тобто моніторинг, що потрібно проводити постійно від атестації, підвищення кваліфікації працівників, планування кар`єри, підтримка ефективного робочого клімату і т.д. У такому випадку можна говорити про існування кадрової політики як інструменту управління підприємством.

                Станом на 01.01.2019 року загальна кількість працюючих на підприємстві- 287 чоловік в тому числі адміністративно управлінський апарат 139 і робітників 148 чоловік.

По підприємству проводиться регурярно політика підготовки кадрів, зокрема проведення атестацій, екзаменів, підвищення рівня кваліфікації та навчання у закладах I-II,III та  IV рівнів акредетації, зокрема станом на 01.01.2019р. навчаються у ВНЗ - III -  IVр.а.   без відриву від виробництва 7 осіб.

В 2018 році підвищення рівня кваліфікації пройшли 21 особа, за останні 3 роки підвищили кваліфікацію 44 особи різних лісових спеціальностей.

    На 2019 рік заплановано провести підвищення рівня кваліфікації в кількості 5 чоловік серед керівників та спеціалістів у УКРЦКЛ м. Боярка та  підвищення рівня кваліфікації в кількості 8 чоловік серед майстрів лісу та робітничих працівників  у Прикарпатському регіональному навчальному центрі м. Івано – Франківська.

     План роботи з кадрами на 2019 рік додається.

 1. Соціальні впливи від ведення лісового господарства для місцевого населення.

Оцінка впливу лісогосподарської діяльності на навколишнє середовище є процедурою виявлення характеру, інтенсивності та рівня навантаження запланованої лісогосподарської діяльності на навколишнє середовище, та в свою чергу впливу на соціально-економічні умови життя й добробут людей. Вона включає до себе стратегічну і оперативну оцінку. Якщо перша торкається оцінки впливу на навколишнє природне середовище (водний режим та ґрунти, рідкісні, зникаючі та ендемічні види тварин і рослин, лісові екосистеми та їхні компоненти, які підлягають заповіданню),

то друга – екологічних і соціально-економічних наслідків впливу ведення лісового господарства.

Планування та проведення лісогосподарських заходів повинні включати  оцінку соціального впливу та можливих  негативних соціальних наслідків.

     З місцевим населенням, на  інтереси яких безпосередньо впливають лісогосподарські заходи,  проводити  зустрічі,  консультації не рідше,  одного разу в квартал поточного року  на покращення умов соціальних потреб та існування.

 1. Рекреаціна діяльність підприємства.

 

 Одним із важливих напрямків діяльності державних лісогосподарських підприємств є використання ділянок лісового фонду, що мають високу естетичну, історичну чи природну цінність, для населення рекреаційних та просвітницьких послуг.

     За дорученням Кабінету Міністрів України  та згідно наказу Держкомлісгоспу №109 від 21.04.2010 року розроблено спеціальну програму та проводиться розвиток мережі рекреаційних об`єктів в лісах, активізовано інформаційно – просвітницьку діяльність задля популізації новостворених обєктів серед населення.                                                                                                                     Рекреаційна діяльність це система заходів, пов'язаних з використанням вільного часу для оздоровчої, культурно-пізнавальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, які розташовані поза межами їх постійного проживання.                                                                                                             Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство»   на даний час побудовано  13 рекреаційних об`єктів, з малими архітектурними спорудами, лісовими меблями, дитячими майданчиками тощо. Усі відпочинкові об’єкти регулярно підтримуються в доброму стані, проводися благоустрій, ремонт, заміна пошкоджених виробів. Відпочинкові майданчики розташовані на узбіччях автошляхів, неподалік населенних пунків, мальовничих та затишних галявинах, що мають високу естетичну та природну цінність, а тому інтенсивно використовуються населенням за призначенням. Навантаженність кожного з рекреаційних об`єктів в середньому від 15 до 30 осіб і більше.

      Одним із  питань  є неврегулювання збору коштів за відвідування відпочинкових об’єктів в цілях підтримки в належному санітарному стані даних територій.                                       

 В планах майбутньої перспективи розвитку рекреаційної діяльності підприємства є, облаштування нових об’єктів рекреації в Довжинецькому,  Пасічнянському та Річанському лісництвах.

 Виробничий процес  діяльності підприємства може змінювати свій напрямок при змінних умовах діяльності і планових величин, тобто можливе корегування, доповнення,  даного плану  лісового господарювання.

Інформацію підготували:

відділ лісового господарства

відділ кадрів, бухгалтерія

планово- економічний відділ

виробничо – комерційний відділ

 

Виконав:  Іван Цимбалюк