Четвер, 30 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

Надвірнянське л-во Надвірнянське лісництво. Площа 4170 .Лісничий Міщук Б.М.. с.Мирне Надвірнянський р-н.
Довбушанське лісництво Довбушанське лісництво.Лісничий Жолобчук В.М. Площа 4171 г. . уч.Верхня Зелениця.с.Зелена.Надвірнянський р-н.
Пасічнянське лісництво Пасічнянське лісництво.Лісничий Герба І.І.Площа 4811 г. вул.С.Галечко, 63, с.Пасічна.Надвірнянський р-н
Бухтівецьке лісництво. Бухтівецьке лісництво.Лісничий Онуфрак. В.Д .Площа 4289га. уч.Бухтівець. с.Пасічна. Надвірнянський р-н
Бистрицьке лісництво Бистрицьке лісництво. Площа 6629 г. Лісничий Мотрюк І.М. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н.
Довжинецьке лісництво Довжинецьке лісництво. Площа 5143 г. Лісничий Кузюк Б.Р. уч.Центр. с.Бистриця. Надвірнянський р-н
Зеленське лісництво Зеленське лісництво. Площа 4840 г. Лісничий Жолобчук В.М. уч.Черник, с.Зелена. Надвірнянський р-н
Максимецьке лісництво Максимецьке лісництво. Площа 5210 г. Лісничий Михайлюк О.В. уч. Максимець. с.Зелена Надвірнянський р-н.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «НАДВІРНЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

 

 

 

 

                                     

 

                                        

 

 

 

                                     Моніторинг

            особливо цінних для збереження  лісів   (ОЦЗЛ)

                   в ДП «Надвірнянський лісгосп»                        

                                       за   2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

                                                      м.Надвірна

                                                           2018

 

 

                                                ЗМІСТ

  

Вступ

 

 1. Поняття про особливо цінні для збереження ліси.

 

 1. Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів.

 

 1. Вимоги ЛОР щодо особливо цінних для збереження лісів.

 

 1. Принцип 9 «Збереження особливо цінних лісів».

 

 1. Поділ лісів на категорії в ДП Надвірнянський лісгосп».

 

 1. Особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ) на території

    ДП  «Надвірнянський лісгосп».

          7.1. Індетифікація лісів по категоріях;

          7.2.Природно – заповідний  фонд, заходи, стан, моніторинг;

          7.3. Місця особливого культурного, історичного, екологічного і релігійного

                значення для місцевого населення, рекреаційна діяльність;

         7.4. Рекреаційна діяльність в ДП «Надвірнянський лісгосп»;

         7.5. Заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ, накази,програми, плани;        

 

 1. Планування та проведення лісогосподарських та природоохоронних заходів,

     необхідних для збереження особливо цінних для збереження лісів.  

       8.1. Загальні положення;

      8.2. Особливості  проведення лісогосподарських заходів в ОЦЗЛ;

    8.3. Принципи для наближеного до природи лісівництва;
    8.4.Основні  господарські  заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ;
    8.5. Особливості організації проведення господарських заходів в ОЦЗЛ .

  

 1. Моніторинг особливо цінних для збереження ліса в

      ДП  «Надвірнянський лісгосп».

      9.1. Стан  особливо цінних для збереження лісів  в природно- заповідному

            фонді  (ПЗФ);

     9.2.Стан  особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ).

 

 

 

 

Вступ

       Збереження особливо цінних лісів (ОЦЗЛ) - дев’ятий принцип розроблений для ведення лісового господарства в Україні, Лісовою Наглядовою Радою (ЛНР – FSC, Forest Stewardship Counsil) і для використання в сертифікації ведення лісового господарства і вперше опубліковано у 1999 році.

     Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів.

     Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів планується з особливою обережністю, прискіпливо, враховуючи всі можливі наслідки.

    Базовою ідеєю концепції ОЦЗЛ є виявлення особливої цінності для збереження (ОЦЗ): це така цінність, що є особливо важливою і потребує охорони та сталого використання. Особливо цінними для збереження є ліси, де виявлено такі цінності, або, більш точно, лісова територія, що потребує відповідного господарювання з метою підтримання або посилення виявлених особливих цінностей. Тому виявлення таких територій є найважливішим першим кроком у розробці для них відповідного режиму господарювання.

 1. 1. Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)

      Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може      полягати в наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для збереження (ОЦЗЛ).

Особливо цінні для збереження ліси — ліси, що мають одну чи більше таких ознак:

– лісові території, які містять важливі на глобальному, національному або

   регіональному рівнях: осередки біорізноманіття та/або великі лісові ландшафти,

   розташовані в межах одиниці господарювання або містять кілька таких одиниць,

   де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів,

    властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності;

– лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою

   зникнення, або входять до складу таких екосистем;

– лісові території, які забезпечують основні природно-захисні функції;

– лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб та/або для

    традиційної культурної ідентичності місцевих громад.

Прикладами особливо цінних для збереження лісів є:

 • ліс, що захищає водне джерело, що є єдиним у постачанні питної води для певної громади;
 • невелика лісова територія, у межах якої наявна певна рідкісна екосистема або (та) група рідкісних видів;
 • ліс, в якому розташована важлива археологічна пам’ятка;
 • ділянка лісу (виділ, квартал, урочище), якщо вона є природним осередком видів, існування яких під загрозою;
 • праліс, або ліс, якому властиві ознаки пралісу.

      Не обов’язково, щоб ОЦЗЛ відповідав адміністративним чи лісогосподарським межам, він може складатися із одиниць ландшафту (урочище, лісова дача, водозбір тощо), частин його, або одного чи декількох виділів або кварталів.

         Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін землекористування, господарчої діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗ), необхідно провадити відповідний моніторинг. Перевірка відповідності лісової ділянки критеріям ОЦЗЛ здійснюється раз на 5 років та після проведення будь-яких лісогосподарських  заходів на цих ділянках.

 1. Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів

      Відповідно до базового принципу 9 ЛНР, працівники лісового господарства повинні зберігати або посилювати відповідні ознаки чи властивості таких лісів, а також регулярно провадити моніторинг їхнього стану.

Виділено 6 категорій ОЦЗЛ, деякі зних сладаються з кількох елементів.

Перелік та характеристики ОЦЗЛ, наведено в таблиці 2.1. 

                                                                                                   Табл.2.1.

Категорії

Характеристика(згідно принципів та критеріїв ЛНР)

  Категорія 1

Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття (наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо), важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях.

Категорія 2

    Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, національному або регіональному рівнях, де життєздатним популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та чисельності. Такі ландшафти можуть бути розташовані в межах одиниці господарювання або містити кілька таких одиниць.

Категорія 3

Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем.

Категорія 4

Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні функції в критичних ситуаціях (захист водозборів, попередження ерозії, тощо).

Категорія 5

Лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для існування, забезпечення здорового довкілля тощо).

Категорія 6

Лісові території, що є визначальними для  традиційної культурної ідентичності місцевих громад (мають для них важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне значення).

 Кожна із 6 категорій особливо цінних для збереження лісів характеристизується певними ознаками щодо виділення лісів, їх збереження та охорони.

    

 

 Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях

     Ця категорія включає території, на яких концентрація, у т.ч сезонна, видів, указаних у Додатках 3-7 посібника «Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання» сягає або перевищує відповідні порогові значення, а також території “Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду” .

        Будь-який ліс, у якому є види, ідентифіковані як ОЦЗ, або місця, що є ключовими для тривалого виживання таких видів, буде мати статус ОЦЗЛ. Сюди зараховують також ліси із багатьма видами, що перебувають під загрозою знищення або такими, що вимирають, або з рідкісними ендемічними видами або належать до «гарячих» точок біорізноманіття. В окремих випадках, це можуть бути навіть поодинокі види, що вважаються достатньо важливими для того, щоб лісова територія мала статус ОЦЗ.

      Однак, є багато лісів, які, незважаючи на наявність рідкісних видів, не матимуть статусу ОЦЗЛ, тому що концентрації цих видів не перевищують відповідних порогових значень. У таких лісах слід вести господарство згідно з чинною нормативною базою, оскільки вони не є ОЦЗЛ.

Оскільки є кілька шляхів ідентифікації цінностей, пов’язаних із біорізноманіттям, ця категорія складається із трьох  під-категорій:

- ОЦЗ 1.1. Природо-заповідні території;

-  ОЦЗ 1.2. Види, що перебувають під загрозою знищення, вимирають та

      ендемічні види;

 • ОЦЗ 1.3. Ключові місця тимчасової концентрації тварин.

 

 

 

 Категорія 2: Великі лісові ландшафти, що є значущими на світовому, національному або регіональному рівнях

       До лісів категорії ОЦЗ 2 належатимуть великі лісові масиви з особливим наявним рівнем видового, популяційного, та екосистемного (ландшафтного, біотопного) різноманіття, що мають ландшафтне значення для його збереження на глобальному, національному або регіональному рівнях та розташовані на землях лісового фонду. Вони можуть бути розташовані в межах одиниць господарювання або містять кілька таких одиниць, де життєздатні популяції більшості, якщо не всіх аборигенних видів, мають природну (або наближену до неї) структуру розповсюдження та чисельності. До цієї категорії ОЦЗЛ також доцільно включати ліси, що є середовищем існування субпопуляцій видів з дуже широким ареалом (наприклад, ведмідь,  вовк, олень) навіть незважаючи на те, що субпопуляції не можуть самі по собі бути життєздатними протягом тривалого часу.

        Також сюди включають ліси, в яких на екологічні процеси й функціонування екосистем (наприклад, природні режими збурень, хід лісових сукцесій, розподіл, чисельність і співвідношення видів цілком або відносно не порушені антропогенним впливом і практично не зазнають його в сучасний період). Ліси цієї категорії можуть займати великі площі й бути менш зміненими діяльністю людини, ніж інші ліси регіону загалом.

          Місця, де лісові екосистеми утворюють природним шляхом мозаїку ландшафтного рівня з іншими типами рослинності і де багато видів використовують для свого існування як лісові, так і нелісові екотопи[1], тобто там, де цінність стосується всієї мозаїки природної рослинності, а не лише лісової, теж відносять до категорії ОЦЗ 2.

          Ліс, який розглядається на відповідність до ОЦЗ 2, не обов’язково має обмежуватися конкретною адміністративною чи виробничою одиницею (наприклад, адміністративним районом, лісогосподарським підприємством чи його підрозділом) через те, що у кількох суміжних адміністративних чи виробничих одиницях разом може перебувати значний великий ліс ландшафтного рівня. Окрема лісогосподарська одиниця може бути ОЦЗЛ згідно ОЦЗ 2, якщо вона цілком є значним великим лісом ландшафтного рівня або його частиною.

Категорія 3: Лісові території, що містять зникаючі, рідкісні та вразливі біотопи.

              Ця категорія лісів призначена для збереження рідкісних, вразливих і зникаючих лісових біотопів (оселищ). В Україні інвентаризація біотопів тільки нещодавно розпочалася, проте активно розвивається. Це пов’язано із необхідністю охорони біорізноманіття на ценотичному (екосистемному) рівні, для чого потрібно проведення класифікації екосистем та виділення рідкісних біотопів. Необхідні базові дані для цього є: велика кількість польових геоботанічних матеріалів, а також близькість трактування біотопів до типів фітоценозів, а також типів рослинності та типів лісу.

     Деякі біотопи (оселища) є рідкісними внаслідок дії комплексу природних факторів, коли кліматичні або геологічні чи едафічні умови, необхідні для їх існування, мають обмежене поширення. Інші біотопи стали рідкісними внаслідок діяльності людини, зокрема, таку, як переведення окремих лісових екосистем у сільськогосподарський або інші види землекористування. Частіше за всіх саме ці біотопи опиняються під загрозою знищення.

      До цього типу ОЦЗ включаються:

 • зникаючі, рідкісні, вразливі біотопи, навіть якщо вони частково порушені;
 • комплекси вище наведених лісових біотопів із іншими типами біотопів;
 • природні лісові біотопи із старовіковими деревостанами;

       Природні лісові біотопи, що є характерними для регіону, але не є рідкісними, вразливими або такими, що перебувають під загрозою зникнення, не мають старовікових деревостанів, не можуть належати до ОЦЗЛ цього типу.

 

Категорія  4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях.

        Ліси можуть бути визнаними як такі, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях, коли захисні функції визнано основними для них. Водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції тоді стають особливою цінністю. Господарювання в ОЦЗЛ 4 повинно найкращим чином сприяти виконанню ними цих цільових функцій і не повинно спричинити деградацію інших цінностей лісу та лісових екосистем в цілому.

      До категорії особливо цінних для збереження лісів, що виконують основні природні функції в критичних ситуаціях (ОЦЗЛ 4), належать: захисні ліси, ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об’єктів та особливо захисні лісові ділянки згідно з    Лісовим кодексом (2006) та „Порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”(2007). Метою ведення лісового господарства в захисних лісах є забезпечення ефективного виконання ними середовищезахисних функцій.

Ліси, в яких потенційно наявні ОЦЗ 4:

 • ліси, які є ключовими для захисту водозборів і водних об’єктів;
 • ліси, які є ключовими для захисту джерел питної води;
 • ліси, ключові для захисту від ерозії (протиерозійні ліси);
 • ліси, ключові для захисту сільськогосподарських угідь;
 • ліси, ключові для захисту інженерних комунікацій;
 • ліси, що є перешкодами для поширення пожеж;
 • ліси навколо карстових утворень та інших типів природних підземних порожнин.

Категорія  5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад

     Ліси, деревні та недеревні продукти котрих місцеві жителі використовують, задовольняючи свої основні потреби, можуть бути визнаними як такі, що мають особливу для збереження цінність соціального типу. Такою цінністю можуть бути їжа, питна вода, будівельні матеріали чи сировина для ремесел, паливо тощо, а також суттєвий та незамінний дохід, який місцеві громади отримують, використовуючи лісові ресурси. Втім, у ОЦЗЛ 5 забороняється надмірне та виснажливе використання лісових ресурсів, навіть якщо громади в даний час економічно залежать від лісу. Забороняється також інтенсивне ведення традиційних лісових промислів (мисливство, рибальство, бортництво тощо), якщо це може спричинити виснаження інших лісових ресурсів та деґрадацію лісових екосистем в цілому.

Статус ОЦЗЛ 5 не можуть отримати:

 • ліси, ресурси котрих є корисними для місцевого населення, але не є основними (наприклад, вони займають невелику частку (до 20%) в задоволенні основних потреб місцевих громад);
 • ліси, ресурсам котрих у громаді є повноцінний замінник чи альтернативне джерело (наприклад, альтернативою дровам є природний газ, а гірській річці – артезіанська свердловина);
 • ліси, інтенсивне використання ресурсів яких загрожує збереженню інших цінностей лісу (наприклад, заготівля лікарських рослин, котрі є рідкісними видами для даної території, може стати загрозою для цих видів і причиною їх зникнення. Це ж стосується полювання на рідкісних та мисливських тварин та браконьєрства).
 • ліси, ресурси яких використовуються місцевим населенням з метою рекреації, мисливства, любительського збирання грибів, використання мінеральних джерел, спортивного рибальства тощо.

Ліси, в котрих потенційно є ОЦЗ 5 :

 • ліси, в яких є основне або єдине джерело, звідки місцева громада отримує питну воду;
 • ліси, в яких є основне або єдине джерело, звідки місцева громада отримує воду для побутових потреб (прання, поїння худоби тощо);
 • ліси, які є основним або єдиним місцем зростання грибів, ягід тощо, які місцеве населення збирає для власних потреб або продажу з метою отримання доходу, котрий є основним джерелом задоволення потреб членів громади;
 • ліси, які є основним або єдиним доступним для громади джерелом палива.

      Соціальна цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з плином часу відповідно до змін у потребах місцевих громад: наприклад, розвиток місцевої інфраструктури та зростання добробуту громадян  може послабити їхню залежність від лісових ресурсів. У цьому випадку  лісові ресурси, які раніше були єдиним джерелом для задоволення їхніх основних потреб, стануть незначущими у веденні їхнього господарства. І навпаки. Для того, щоби визначити, чи становлять ліси соціальну цінність, варту збереження (ОЦЗ 5), необхідно з’ясувати, чи є потреба, яку місцеве населення задовольняє продуктами з лісу, для нього основною.

 

Категорія  6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності місцевих громад.

    Ліси не лише забезпечують існування та виживання місцевого населення. Вони також відіграють ключову роль у збереженні культурної та релігійної самобутності місцевих громад та соціальних груп, становлять історичну, культурну, релігійну та традиційну цінність.

Згідно з вимогами лісової сертифікації за схемою FSC®, до лісів або окремих лісових ділянок, у котрих потенційно наявні ОЦЗ, належать:

 • ліси, в яких є місця (зони, осередки), пов’язані з релігійними цінностями та традиціями (наприклад, місця поклоніння та справляння культу, зокрема, місця Богоявлення у християн, святі джерела, іудейські, мусульманські та караїмські святині, язичницькі капища та інше), монастирські землі та штучні культові підземелля, зокрема печери святих, катакомби, каплиці, цвинтарі, захоронення, місцевості, де тривалий час проживають у добровільній ізоляції культурно-релігійні групи (наприклад, монахи, старообрядці, тощо);

 

 • ліси, на території котрих розташовані об’єкти історичного минулого, об’єкти котрі викликають відповідні історичні асоціації та об’єкти, з котрими пов’язані давні історії чи пов’язані з певною етнічною групою (археологічні пам’ятки, статуї, мегаліти, городища, місця боїв, місця масових розстрілів, місця концтаборів, партизанських таборів, замки, палаци, фортифікаційні споруди чи їх руїни, фольклорна специфіка – перекази, легенди – те, що сприяє масовому туризму та, відповідно, виходу регіону з депресивного стану, місцевості описані класиками мистецтва та літератури – ліси, описані у творах відомих літераторів, партизанські ліси, місця з криївками УПА, лінія Арпада);

 

 • ліси, чиї ресурси використовуються громадою традиційно завдяки естетичній або дозвільно-рекреаційній цінності цих лісів (місця проведення фестивалів, ярмарків, св’ят, лісових шкіл тощо);

 

 • ліси, в котрих побутують етнографічні назви об’єктів та місцевостей, що пов’язані з культурними та культурно-побутовими особливостями життєдіяльності конкретної громади (Святий ліс, Чорний ліс, Боже дерево), а також ліси, пов’язані з фольклорною спадщиною (перекази, легенди, місцевості, описані класиками мистецтва та літератури).

   Для того щоб з’ясувати, чи має ліс особливу або ключову цінність для традиційної, релігійної та культурної ідентичності місцевих громад, потрібно чітко визначитися, що означатиме «ключовий» у різних соціальних контекстах України.

      Ключову цінність для традиційно-історичної, релігійної або культурної ідентичності (самобутності) певних груп населення, представляють ліси, існування яких істотно впливає на традиційний спосіб життя та поведінку членів конкретної громади, мають особливе релігійне, культурне, естетичне та історичне значення. Існування цих ділянок є невід’ємною частиною місцевої культури та історії.

      Такими цінностями можуть бути:

 • унікальність та незамінна культурна цінність лісової території для місцевого населення (наприклад, місця, де здійснюється естетична та дозвільно естетична діяльність – лісові школи, туризм, мистецькі заходи та традиційні фестивалі, ярмарки, зустрічі, свята);

 

 • релігійна цінність лісової території для місцевого населення (наприклад, місця релігійного паломництва, а також місцевості добровільної ізоляції – напр., монахів, старообрядців – якщо це не суперечить Критерію 1.5 ЛНР);

 

 • традиційно-історична цінність для мешканців громади (наприклад, хрести, статуї, мегаліти, городища, замки).

      Індикатором, який свідчить про ключове культурно-релігійне значення лісу для громади є:  зміна у традиційній місцевій культурі та поведінці представників місцевих громад у випадку змін на лісовій території (наприклад: ослаблення, згасання та втрата традицій, пов’язаних з місцями поклоніння та справляння релігійного культу).

      Індикатором, який свідчить про ключове культурне значення лісу для громади є: зменшення кількості та відвідувачів культурних заходів та заходів дозвільно-рекреаційної діяльності (наприклад, фестивалів, ярмарків, зустрічей, свят, шкільних, туристичних, митецьких заходів).

      Індикатором, який свідчить про ключове традиційно-історичне значення лісу для громади є: погіршення стану історичних об’єктів (об’єкти, що є свідченням військово-визвольної боротьби – криївки УПА, військовими діями – лінія Арпада, історичні пам’ятки, замки, городища тощо). 

 

 

 

 

 

 

 1. Вимоги Лісової Опікунської Ради (ЛОР) щодо  особливо цінних для          збереження лісів  ОЦЗЛ

 

      Відповідно до 9  принципу лісогосподарські підприємства при тісному співробітництві із зацікавленими сторонами (лісовпорядними організаціями, науковими і освітніми установами, місцевим населенням, неурядовими організаціями, що займаються охорною  навколишнього природного середовища) в рамках консультативного процесу мають:   

   

 • визначати ознаки особливо цінних для збереження лісів;
 • індентифікувати на території підприємства ділянки або масиви лісів, що відповідають визначеним ознакам, і нанести їх на картографічні матеріали;
 • визначити рівень охорони таких лісів, необхідний для збереження відповідних цінностей, та лісогосподарські та природоохоронні заходи, які цьому сприяють;
 • включити заходи з підтримки та збереження таких лісів до основних положень проекту організації і ведення лісового господарства та до інших доступних до громадсткості документів;
 • проводити регулярний моніторинг та сприяти проведенню незалежного моніторингу стану таких лісів іншими зацікавленими сторонами, щоб уникнути загрози втрат особливих цінностей.

        За схемою ЛОР (FSC®) встановлено чотири вимоги (критерії) до Принципу 9 «Збереження особливо цінних лісів», які охоплюють ідентифікацію, консультації, планування ведення господарства та моніторинг ОЦЗЛ.

 

 1. Принцип 9 «Збереження лісів, що мають високе природоохоронне значення »

      Система лісоуправління  в лісах високої природоохоронної цінності повинно сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно лісів, які мають високу природоохоронну цінність, повинно плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.

  Критерій   9.1       Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження лісів повинні проводитися відповідно до масштабу й інтенсивності ведення лісового господарства.

     Метою цього критерію є забезпечення виявлення будь яких особливих або ключових цінностей (тобто ОЦЗ), наявних в межах лісогосподарської одиниці. Виявлені ліси, цінність (тобто ОЦЗ) яких слід зберігати та підвищувати, слід нанести на окрему карту.

 Критерій    9.2       У рамках консультативної частини сертифікаційного процесу, особлива увага повинна приділятися відповідним ознакам цих лісів і можливості їхньої підтримки надалі.

     Цей критерій вимагає від спеціалістів лісового господарства консультацій із зацікавленими сторонами (науковцями, НУО, місцевими та релігійними громадами, представниками влади, бізнесу, тощо) щодо виявлення ознак і виділення особливо цінних для збереження лісів та щодо визначення заходів з їх збереження.

Критерій 9.3       План лісогосподарських заходів повинен включати заходи щодо підтримки або поліпшення відповідних цінних ознак таких лісів. Такі заходи варто планувати з особливою обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. Ці заходи повинні бути  перераховані в короткому плані лісогосподарських заходів, доступному для громадськості.

        Цей критерій уточнює загальну мету ведення господарства в ОЦЗЛ – збереження або збільшення ОЦЗ, а також забезпечує зацікавлені сторони інформацією щодо запропонованого режиму господарювання в ОЦЗЛ.

Критерій 9.4   Для оцінки ефективності заходів, спрямованих на підтримку чи поліпшення ознак особливо цінних для збереження лісів повинен проводитися щорічний моніторинг.

      Моніторинг складається з двох частин:

–    щорічне визначення стану особливо цінних для збереження лісів;

–    оцінка ефективності поведених в цих лісах лісогосподарських заходів. 

       Необхідно особливо наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів, навіть таких, як рубки головного користування. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження або примноження цих цінностей.

   

 1. Поділ лісів на категорії в ДП Надвірнянський лісгосп».

      Згідно чинним «порядком поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок» певні лісові території виконують переважно функції досить подібні до функцій категорій та елементів особливо цінних для збереження лісі, а умови їх виділення можна брати за основу при встановлені ознак ОЦЗЛ.  

    

Поділ лісів на категорії   по ДП Надвірнянський лісгосп» приведено

в таблиці 5.1.                                                                                                                       

                                                                                                                        Табл. 5.1.                                                                                                                                                                                                   

Категорії лісів та вконувані ними функції

Площа за даними теперішнього лісовпорядкування

        га

         %

 

 

 

Ліси природоохоронного, наукового, історико- культурного призначення

Заповідні лісові урочища

888,7

2,0

Пам’ятки природи

325,3

0,7

Заказники

2187,2

4,9

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати

281,1

0,6

Разом по категорії лісу:

3682,3

8,2

                                                    Рекреаційно- оздоровчі ліси

Лісопаркова частина лісів зелених зон

981,5

2,2

Лісогоподарська частина лісів зелених зон

1421,5

3,2

Рекреаційно- оздоровчі ліси поза межами зелених зон

68,4

0,1

Разом по категорії лісу:

2471,4

5,5

                                                                             Захисні ліси

Ліси протиерозійні

13590,1

30,3

Ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів

2724,6

6,0

Разом по категорії лісу:

16314,7

36,3

 Експлуатаційні ліси

Експлуатаційні ліси

22452,6

50,0

Всього по лісогоспу:

44921,0

100,0

   Існуючий поділ площі  лісів на категорії лісів відповідає господарському значенню,  природним та економічним умовам розташування лісгоспу.

 

 1. Особливо цінні для збереження ліси на території ДП «Надвірнянський

     лісгосп».

     7.1. Індентифікація лісів по категоріях.

      Індентифікацію ОЦЗЛ на території лісгоспу проведено в першу чергу з  перевірки вже виділених лісовпорядкуванням  лісів  природоохоронного, наукового, історико- культурного призначення, особливо захисних категорій лісу та рекреаційно – оздоровчих лісів.

            

     До 1 категорії ОЦЗЛ, без спеціальних досліджень слід віднести всі природоохоронні  ліси ПЗФ та ліси  наукового призначення, включаючи генетичні резервати загальною площею  3685,3 га, що становить 8,2 % від загальної площі а саме:

 • заповідні лісові урочища – 888,7 га;
 • пам’ятки природи – 325,3 га;
 • заказники – 2082,2 га;
 • ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати - 281,1 га.

 

     До 2 категорії ОЦЗЛ віднесено всі ліси, які представляють ландшафтні заказники місцевого значення загальною площею 105,0 га а саме:

 • ландшафтний заказник « Фарфанянка» ( Довбушанське лісництво) – 58,0 га;
 • ландшафтний заказник «Негрова» ( Бистрицьке лісництво) – 47,0 га.

      

  

     До 3 категорії ОЦЗЛ віднесено  ліси призначення, яких  збереження рідкісних, вразливих і зникаючих лісових біотопів (оселищ) загальною площею 358,3 га, а саме:

 • комплексна пам’ятка природи Верхнє Озерище – 48,1 га, (високогірські смерекові праліси);
 • ботанічний заказник – 48,0га, зростає арніка гірська та тирлич карпатський
 • лісовий заказник Бредулецький -106,0га, збереження унікального для Карпат реліктової сосни звичайної, сосново-смерековими та смереково-сосновими насадженнями природного походження;
 • лісовий заказник Потоки - 154,2 га, Збереження унікальних ділянок дуба скельного та береки лікувальної;
 • ботанічна пам’ятка природи Буковинка – 2 га, Єдине в області місце зростання берези чорнокорої.

 

     До 4 категорії  ОЦЗЛ віднесено всі ліси, які забезпечують основні природохоронні      функції «Захисні ліси» загальною площею 16314,7 га, що становить 36,3 % від загальної площі а саме:

 • ліси протиерозійні - 13590,1 га;
 • ліси вздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єк. – 2724,6 га.

 

       До 5 категорії ОЦЗЛ віднесено «Рекреаційно – оздоровчі ліси» загальною площею  2471,4 га, що становить 5,5 % від загальної площі а саме:

 • лісопаркова частина лісів зелених зон – 981,5 га;
 • лісопаркова частина лісів зелених зон – 1421,5 га;
 • рекреаційно- оздоровчі ліси поза межами зелених зон 68,4 га.

      До 6  категорії ОЦЗЛ  віднесено лісові ділянки та прилеглі до них території де облаштовано  дозвільно - рекреаційно відпочинкові об’єкти та визначено  місця  особливого культурного, історичного, екологічного та релігійного значення

 для місцевого населення, ( інформація приведена в п.7.3.)

 

 

7.2.Природно – заповідний  фонд, заходи, стан, моніторинг.

 

      На території лісового фонду лісгоспу виділено  88 об’єкти природно заповідного фонду (ПЗФ) на площі 3,5 тис. га., що становить 8% від загальної площі лісгоспу.

Інформація про стан ПЗФ подається в таблиці 7.2.1.

                                                                                                       Табл.7.2.1.

 

№ п/п

 

Лісництво

 

Назва природно-заповідного об’єкту

 

Кв.

 

Вид.

 

Пл. (га).

 

Стан об’єкту

1

2

3

4

5

6

7

Заказники загальнодержавного значення

 

1

Бистрицьке

Дендрологічний парк загальнодержавного значення “Високогірний”                   

62

Всі

124,0

Лісогосподарські заходи проводяться на основі проекту організації дендропарку.Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

2

Бистрицьке

Ботанічний заказник загальнодержавного значення “Товпишірківський”

36,39,

53,57

Всі

424,0

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено.

3

Зеленське

Лісовий заказник загальнодержавного значення “Бредулецький”

5

Всі

106,0

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено.

4

Річанське

Комплексна пам’ятка загальнодержавного значення урочище “Верхнє Озерище”

20

23

24

20-29

28-30

1

33,1

7,0

8,0

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено.

Всього:

48,1

 

Разом:

702,1

 

Лісові заказники місцевого значення

 

1

Надвірнянське

Лісовий заказник місцевого значення “Страгора”

46-51,

Всі

840,0

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

2

Надвірнянське

Лісовий заказник місцевого значення “Красна”

30-37

Всі

510,0

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

3

Надвірнянське

Лісовий заказник місцевого значення “Потоки”

2

3

5

6

1-23

1-14

1-4;9-10;

4,6-8;10-16

75,0

46,0

14,0

19,2

2,6

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

Всього:

154,2

 

Разом:

1504,2

 

Ботанічні заказники місцевого значення

 

1

Річанське

БЗ місцевого значення “Річанський”

20

15,17

48,0

Лісогосподарські заходи не проводились.Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

Комплексні пам’ятки природи місцевого значення

 

1

Довжинецьке

КПП місцевого значення “Озірна”

24

1

0,7

Виявлено погіршення стану внаслідок наводнення половина природнього озера занесло мулом і зруйновано дамбу.

2

Довжинецьке

КПП місцевого значення “Скалки”

1

20,23

2,2

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

3

Зеленське

КПП місцевого значення

“Під скелями”

30

2

0,5

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

Разом:

3,4

 

Геологічні пам’ятки природи місцевого значення

 

1

Надвірнянське

Геологічна пам’ятка природи місцевого значення“Надвірнянські скелі”

6

9

5,3

Лісогосподарські заходи не проводились.Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

2

Бухтівецьке

Геологічна пам’ятка природи місцевого значення“Мальовнича скеля”

65

2

0,5

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

Разом:

5,8

 

Гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення

 

1

Бухтівеццьке

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення“Водоспад Бухтівець”

33

8

0,5

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено.Облаштовано рекреаційний об’єкт

2

Довбушанське

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення

“Водоспад на річці Зелениця”

39

1

0,5

Лісогосподарські заходи не проводяться.Стан задовільний, погіршення стану не виявлено.

Разом:

1,0

 

Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення

 

1

Надвірнянське

БПП “Потоки”

6

5

0,5

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено.

2

Надвірнянське

БПП “Буковинка”

14

32-34

2,0

-// -

3

Пасічнянське

БПП “Еталон насадження”

64

21,22

26,0

-// -

4

Зеленське

БПП “Прилуки”

4

20

5,0

-// -

5

Зеленське

БПП “Черник”

20

31-34

3,2

-// -

6

Довбушанське

БПП “Довбушанський праліс”

15

9,18,35

4,7

-// -

7

Довбушанське

БПП “Еталон насадження”

22

8

10,0

-// -

8

Довбушанське

БПП “Еталон насадження”

23

8

7,5

-// -

9

Довбушанське

БПП “Еталон насадження”

36

4,5

11,2

-// -

10

Довбушанське

БПП “Еталон насадження”

36

6

5,5

-// -

11

Максимецьке

БПП “Еталон насадження”

13

3

3,8

-// -

12

Максимецьке

БПП “Еталон насадження”

21

1

4,5

-// -

13

Максимецьке

БПП “Плюсове насадження”

21

7

2,6

-// -

14

Максимецьке

БПП “Еталон насадження”

23

10

2,0

-// -

15

Максимецьке

БПП “Еталон насадження”

23

13

4,0

-// -

16

Максимецьке

БПП “Еталон насадження”

31

10

3,1

-// -

17

Максимецьке

БПП “Плюсове насадження”

32

11

7,3

-// -

18

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

13

5

5,4

-// -

19

Бистрицьке

БПП “Плюсове насадження”

17

7,17

22,0

-// -

20

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

20

12

4,4

-// -

21

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

21

4

7,5

-// -

22

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

21

7

0,8

-// -

23

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

23

13

14,0

-// -

24

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

25

4

7,0

-// -

25

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

68

1

5,2

-// -

26

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

69

11

1,9

-// -

27

Бистрицьке

БПП “Ділянка лісу природного походження”

69

10

14,0

-// -

28

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

72

7

5,0

-// -

29

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

72

14

4,4

-// -

30

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

75

8

2,9

-// -

31

Бистрицьке

БПП “Еталон насадження”

75

11

4,5

-// -

32

Річанське

БПП “Еталон насадження”

2

5

2,3

-// -

33

Річанське

БПП “Еталон насадження”

2

19

1,2

-// -

34

Річанське

БПП “Еталон насадження”

2

20

2,1

-// -

35

Річанське

БПП “Еталон насадження”

2

28

6,3

-// -

36

Річанське

БПП “Еталон насадження”

2

29

5,7

-// -

37

Річанське

БПП “Еталон насадження”

7

32

2,5

-// -

38

Річанське

БПП “Еталон насадження”

19

1

4,7

-// -

39

Річанське

БПП “Еталон насадження”

24

19

11,0

-// -

40

Річанське

БПП “Журавлина”

30

7

2,0

-// -

41

Річанське

БПП “Еталон насадження”

36

12

1,4

-// -

42

Річанське

БПП “Еталон насадження”

44

23

2,0

-// -

43

Річанське

БПП “Еталон насадження”

48

16

2,2

-// -

44

Довжинецьке

БПП “Еталон насадження”

1

12

2,7

-// -

45

Довжинецьке

БПП “Еталон насадження”

4

22,29

5,7

-// -

46

Довжинецьке

БПП “Еталон насадження”

62

15

1,8

-// -

47

Довжинецьке

БПП “Еталон насадження”

62

14

5,5

-// -

48

Довжинецьке

БПП “Еталон насадження”

67

20

6,0

-// -

Разом:

267,0

 

Заповідні урочища

 

1

Надвірнянське

Заповідне урочище “Букове”

5

6

5-8

1,2

31,0

21,0

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено.

2

Надвірнянське

Заповідне урочище “Городище”

7

7-10;14-17

24,9

-// -

3

Зеленське

Заповідне урочище “Дощанка”

15

26,34,41-49

29,0

-// -

4

Зеленське

Заповідне урочище “Глубокий”

29

30

9,18,19

1,19

27,0

-// -

5

Зеленське

Заповідне урочище “Розсіч”

22

18-25

26,0

-// -

6

Зеленське

Заповідне урочище “Явороватий”

35

14,24

19,5

-// -

7

Зеленське

Заповідне урочище “Сітний”

40

2

5,7

-// -

8

Зеленське

Заповідне урочище “Вишній кедринець”

44

7

8,7

-// -

9

Довбушанське

Заповідне урочище “Фарфанянка”

15

12,13,21,24

28

8,2

-// -

10

Довбушанське

Заповідне урочище “Ельми”

27

17,25

9,8

-// -

11

Довбушанське

Заповідне урочище “Комарник”

10

2,4,6,27,28

33,7

-// -

12

Максимецьке

Заповідне урочище “Максимець”

31

12

8,0

-// -

13

Бистрицьке

Заповідне урочище “Окопи”

12

2

14,0

-// -

14

Бистрицьке

Заповідне урочище “Рогози”

67

1,4,9-11,17

43,3

-// -

15

Бистрицьке

Заповідне урочище “Товстий”

26

5-11

45,5

-// -

16

Бистрицьке

Заповідне урочище “Салатрук”

42,44,46

Всі

204,0

-// -

17

Бистрицьке

Заповідне урочище “Тавпищірка”

56

1,3,4,7,8,11,13,18,20-23

33,1

-// --// -

18

Бистрицьке

Заповідне урочище “Рафайловець”

58

Всі

138,0

-// -

19

Бистрицьке

Заповідне урочище “Рогози”

68

69

12-13

3

43,8

-// -

 20

Річанське 

Заповідне урочище “Гропинець”

21,

20

4,9,10,11,14,17,18,19,28

8

50,3

-// -

21

Річанське

Заповідне урочище “Братковець”

37

51

10,11,21,1

3-9,14,19

27,2

-// -

22

Довжинецьке

Заповідне урочище “Полянський”

16

7

30,0

-// -

23

Довжинецьке

Заповідне урочище “Вовули”

26

15

7,0

-// -

Разом:

888,7

 

 

Ландшафтні заказники місцевого значення

 

 

     1

Довбушанське 

Ландшафтний заказник 

« Фарфанянка»                    

20

21

4

10

32,0

26,0

Лісогосподарські заходи не проводилисьСтан задовільний, погіршення стану не виявлено

Всього:

 

 

 

58,0

 

2

Бистрицьке   

Ландшафтний заказник                                                                                                «Негрова»

1

1

47,0

Лісогосподарські заходи не проводились Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

Разом:

105,0

 

                     

По всій території ПЗФ погіршення природного стану об’єктів не виявлено.

 

  7.3. Місця особливого культурного, історичного, екологічного і релігійного

       значення для місцевого населення, рекреаційна діяльність.

 

                                                  Перелік                                                                                                                особливого культурного, історичного, екологічного та релігійного значення для місцевого населення, що знаходяться на території  Надвірнянського району та лісового фонду ДП «Надвірнянський лісгосп» 

 1. Пасічнянське лісництво, кв. 52, встановлено пам’ятник Софі́ї Гале́чко — перша українська жінка-офіцер, загинула в 1918р в с. Пасічна (хорунжа УСС). Згідно з розпорядженням Представника Президента України від грудня 1993 року її могила віднесена до реєстру місць пам'яті Української революції.

2.Пасічнянське лісництво кв.4 ур. «Діл»., могила Лірі Нікольській – партизанка ВВВ, яка була в  з`єднанні С.А. Ковпака і загинула в 1943 р. в боях з німецько- фашиськими загарбниками.

 1. Максимецьке лісництво,кв.67,діл.1, ур. «Березовачка» знаходиться криївка де 17 травня 1954р., загинув від рук НКВД, референт СБ Карпатського краю (1944–1949), командир ВО-4 «Говерла» (1945–1954).Лицар Золотого Хреста Заслуги 1 класу полковник УПА  Микола Твердохліб (псевдо ГРІМ).

4.Бистрицьке лісництво ур. Рогози,  Перевал Легіонів (висота 1110 м) отримав свою назву після подій Першої світової війни.  У 1914р. польські легіони, що складалися переважно з юних жовнірів  віком 16-20 років, ціною свого життя зупинили  наступ російських військ на Закарпаття.

5.Бистрицьке лісництво, кв.36,39,53,57  – ботанічний заказник загальнодержавного значення „Тавпиширківський.” Це територія високогірних смерекових лісів з домішкою сосни гірської, кедра європейського, що зростають на верхній межі лісу.Рідкісні види сфагнових мохів, журавлини дрібноплідної та тирличу жовтого.  

6.Бистрицьке лісництво, ур. Явірчик, Дендрологічний парк загальнодержавного значення “Високогірний”   закладений в 1967р. на висоті 950-1260м.н.р.м. Для випробування і відбору цінних дерев, де мобілізовано для апробації біля 424 види інтродукційних деревних порід, облаштовао екологічну стежку біля 3км, лісовий розсадник, кімната екологічної пропоганди.                 

7.Зеленське лісництво Кв.5, ур.Бредулець, Лісовий заказник загальнодержавного значення “Бредулецький” представлений чистим деревостаном реліктової сосни звичайної на кам`яних розсипах, зростають рідкісні види рослин як багно звичайне(бредулець), росичка круглолиста, та журавлина дрібноплідна та інші.  площею  106,0 га.

8.Річанське лісництво кв.20,23,24 Комплексна пам’ятка загальнодержавного значення урочище  “Верхнє Озерище”це гірська котловина під горою «Гропа», з мальовничим краєвидом та високогірними Карпатськими пралісами і субальпійськими луками.

 1. Бистрицьке лісництво, кв.61, діл.26, ур. «Рафайловець» Рекреаційний обєкт «Цілюще джерело». Обєкт цінний в культурно – відпочинковому відношенні для місцевого населення та туристів. На території облаштовано малі архітектурні споруди, лісові меблі тощо. Знаходиться сірко - водневе джерело низької концентрації, придатна для пиття в профілактичних цілях
 2. Бухтівецьке лісництво, кв. 33,діл.8, ур. «Бухтівець». Рекреаційний об'єкт «Бухтівецький водоспад». Обєкт цінний в культурно – відпочинковому відношенні для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі тощо. Облаштовано спуск до водоспаду. Розташований на потоці Бухтівець (ліва притока Бистриці Надвірнянської.  Висота водоспаду бл. 8 м, середня ширина 1—2 м, кількість каскадів — 1. Утворився в місці, де невеликий потік перетинає скельний масив флішового типу. Потік розганяється у вузькому коритоподібному жолобі, з якого двома струменями майже прямовисно падає до підніжжя скелі. Далі потічок тече вузькою каньйоноподібною долиною, обрамленою високими прямовисними скелями. У 1972 році водоспад було взято під охорону як гідрологічну пам'ятку природи місцевого значення. За 50 м від Бухтівецького розташований ще один водоспад — Крапельковий.
 3. Надвірнянське лісництво, кв. 23,діл.18, ур. «Красна». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, дитячі майданчики  тощо.
 4. Надвірнянське лісництво, кв. 49, діл.17, ур. «Страгора». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, дитячі майданчики  тощо.
 5. Надвірнянське лісництво, кв.1, діл.4, ур.«Буковинка»». Рекреаційний об’єкт («Гвіздецька гора») культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, дитячі майданчики  тощо.
 6. Надвірнянське лісництво, кв. 48,49, ур. «Страгора -2». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, дитячі майданчики, спортивні майданчики.
 7. Зеленське лісництво, кв. 46,діл.3, ур.«Сітний». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території знаходиться каскадний водоспад до 5м та встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі.

         16.Довбушанське лісництво, кв.39, діл.1, ур.«Лотіцький». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангал, об`єкт розташований  біля гірської річки.

 1. Максимецьке лісництво, кв.49, діл.38, ур.«Добромирецький». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангал, об`єкт розташований  біля гірської річки.
 2. Максимецьке лісництво, кв.1,діл.29, ур. «Максимець». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангал, об`єкт розташований  біля контори Максимецького лісництва.
 3. Бистрицьке лісництво, кв.62, ур.«Явірчик». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангал.

      20.Бистрицьке лісництво, кв.62, ур.«Явірчик». Рекреаційний об`єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. Обєкт розташований на території Дендропарку загально державного значення «Високогірний» На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, дитячий майданчик, оглядова вежа.

     7.4. Рекреаційна діяльність в ДП «Надвірнянський лісгосп».

      Одним із важливих напрямків діяльності державних лісогосподарських підприємств є використання ділянок лісового фонду, що мають високу естетичну, історичну чи природну цінність для населення, рекреаційних та просвітницьких послуг. За дорученням Кабінету Міністрів України  та згідно на казу Держкомлісгоспу №109 від 21.04.2010 року розроблено спеціальну програму та проводиться розвиток мережі рекреаційних об’єктів в лісах.

       Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство»   на даний час облаштовано  13 рекреаційних об’єктів, з малими архітектурними

спорудами, лісовими меблями, мангали, альтанки, піднавіси, дитячими майданчиками, парковки для машин, тощо.

                                       

                                                               Перелік

            рекреаційних об`єктів  облаштованих  ДП «Надвірнянський лісгосп»

 

 1. Надвірнянське лісництво, кв. 23,діл.18, ур. «Красна». Рекреаційний об’єкт  культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднавіси, дитячими майданчиками, парковки для машин, тощо.(біля автодороги Надвірна – Красна)
 2. Надвірнянське лісництво, кв. 49, діл.17, ур. «Страгора». Рекреаційний об’єкт  культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднавіси, дитячі майданчики, парковки для машин, тощо (біля автотраси Надвірна – Делятин)
 3. Надвірнянське лісництво, кв.1, діл.4, ур.«Буковинка»». Рекреаційний об’єкт («Гвіздецька гора»)  культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, дитячі майданчики,  тощо (біля траси Надвірна – Богородчани).
 4. Надвірнянське лісництво, кв. 49, діл.1, ур. «Страгора -1». Рекреаційний об’єкт  культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднавіси, дитячі майданчики, парковки для машин, тощо (100 м від автотраси Надвірна – Делятин)
 5. Надвірнянське лісництво, кв. 48,49, ур. «Страгора -2». Рекреаційний об’єкт  культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, дитячі майданчики, спортивні майданчики, парковка для машин, впорядковані ставки, на території створено воль’єрне господарство.
 6. Зеленське лісництво, кв. 46,діл.3, ур.«Сітний». Рекреаційний об’єкт  культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території знаходиться каскадний водоспад до 5м та встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки,

 піднавіси.

    7.Довбушанське лісництво, кв.39, діл.1, ур.«Лотіцький». Рекреаційний обєкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангал, альтанка, піднавіси, об`єкт розташований  біля гірської річки.

      8.Максимецьке лісництво, кв.49, діл.38, ур.«Добромирецький». Рекреаційний обєкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднавіси,  парковки для машин, об`єкт розташований  біля гірської річки Бистриця та при в’їзді в с. Бистриця.

 1. Максимецьке  лісництво, кв.1,діл.29, ур. «Максимець». Рекреаційний обєкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангал, альтанки, піднавіси, парковки для машин, об`єкт розташований  біля контори Максимецького лісництва.   
 2. Бистрицьке лісництво, кв.62, ур.«Явірчик». Рекреаційний об’єкт культурного, екологічного та  відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднавіси, парковки для машин, обєкт розташований при в’їзді в дендрарій «Високогірний».

     11.Бистрицьке лісництво, кв.62, ур.«Високогірний». Рекреаційний об’єкт науково – дослідного, пізнавального та культурно - відпочинкового характеру для місцевого населення та туристів. Об’єкт розташований на території дендропарку загально -державного значення «Високогірний».  На території створено 2 пізнавально-екологічні стежки, встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднавіси, оглядова вежа, будинок екологічної пропоганди.

 1. Бистрицьке лісництво, кв.61, діл.26, ур. «Рафайловець» Рекреаційний об’єкт «Цілюще джерело». Об’єкт цінний в культурно – відпочинковому відношенні для місцевого населення та туристів. На території облаштовано малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, піднавіси, альтанка, впорядковано сірко - водневе джерело, перехідний мостик.
 2. Бухтівецьке лісництво, кв. 33,діл.8, ур. «Бухтівець». Об’єкт має статус гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення «Бухтівецький водоспад» та важливий  в культурно – відпочинковому відношенні для місцевого населення та туристів. На території встановлено малі архітектурні споруди, лісові меблі, мангали, альтанки, піднивіси, тощо. Облаштована стежка до водоспаду та огорожа.Розташований на потоці Бухтівець (лівапритока Бистриці Надвірнянської).  Висота водоспаду біля 8 м, середня ширина 1—2 м, кількість каскадів — 1. Утворився в місці, де невеликий потік перетинає скельний масив флішового типу. Потік розганяється у вузькому коритоподібному жолобі, з якого двома струменями майже прямовисно падає до підніжжя скелі. Далі потічок тече вузькою каньйоноподібною долиною, обрамленою високими прямовисними скелями. У 1972 році водоспад було взято під охорону як гідрологічну пам'ятку природи місцевого значення. За 50 м від Бухтівецького розташований ще один водоспад — Крапельковий.

    Усі рекреаційні об’єкти постійно підтримуються в доброму стані, проводиться благоустрій, ремонт, заміна пошкоджених виробів.

     Відпочинкові майданчики розташовані на узбіччях автошляхів, неподалік населенних пунків, мальовничих та затишних галявинах, що мають високу естетичну та природну цінність, а тому інтенсивно використовуються населенням за призначенням.

     

       В цілому, можна говорити відверто про необхідність та ефективність впровадження  рекреаційної діяльності, рекреаційні об’єкти забезпечують людям повноцінний культурний відпочинок – придорожні урочища стали чистішими, зменшились  випадки загорань.  

 Всі вище наведені об’єкти погоджені з представниками місцевого самоврядування.

 

7.5. Заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є :

- охорона від незаконних рубок та браконьєрства;

- заборона або обмежена господарська діяльність;

- підтримання належного санітарного стану;

- захист від викиду побутового сміття;

- забезпечення протипожежних заходів в пожежонебезпечний період;

- дотримання сезону тиші;

- забезпечення контролю за дотриманням норм заготівлі лісових ресурсів

  побічного користування лісу.

 

 1. Планування та проведення лісогосподарських та природоохоронних заходів, необхідних для збереження особливо цінних для збереження лісів.

8.1. Загальні положення

     Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в Україні.

     Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і соціальних цінностей, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах.

      Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які 

виконуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих територій.

      Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Надвірнянський лісгосп» на основі матеріалів базового та безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в таких лісах тощо.

         

    8.2. Особливостями проведення лісогосподарських заходів в ОЦЗЛ  є:

    - поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва.

      Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового

      господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування

     лісостанів, максимально подібних за структурою і генезисом до природних.

8.3. Для наближеного до природи лісівництва  є наступні принципи:

      – безперервне існування лісового покриву;

      – збереження біотичного різноманіття;

      – відтворення структури природних різновікових лісів;

      – постійне підтримування стійкості деревостанів;

      – вирубування деревини в обсязі річного приросту;

     – постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих,

        санітарно- гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;

     – збереження грунтового покриву;

     – природоохоронні технології заготівлі деревини.

 

8.4. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є:

 • заходи щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем   

      (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення

       рослинних  угруповань, видів рослин і тварин, які зникають тощо); 

 • рубки догляду;
 • вибіркові санітарні рубки;
 • ліквідація захаращеності як окремий захід;
 • протипожежні заходи;
 • сприяння природному поновленню;
 • створення часткових і піднаметових культур тощо.

 8.5. Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості:

 • проведення головним чином в осінньо-зимовий період;
 • нижча інтенсивність заготівлі деревини;
 • відсутність строго регламентованого періоду повторюваності; 
 • застосування природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки,  ручних механізованих   агрегатів,   підвісних   трелювальних   канатних  

установок   (на   схилах крутизною понад 10°), гужового транспорту;

 • максимальне збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.

 

 

 

 

 1. Моніторинг особливо цінних для збереження лісів.

   Моніторинг   високоцінних  для  збереження   лісів   проводиться  щорічно   за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства та за бажанням   зацікавлених сторін. В ході моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів та їх стан.

     Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державними органами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з підприємством тощо.

         Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на:

–  моніторингу стану за матеріалами аеро- космічної зйомки;

– щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних

   державною  лісовпорядною організацією;

– матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних

    тощо), які проводять співробітники підприємства разом з науковцями;

–  тривалих стаціонарних наукових дослідженнях;

– спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського

    підприємства.

9.1.Стан особливо цінних для збереження лісів в природно – заповідному                          фонді (ПЗФ).       

    За період 2018 року в ПЗФ було проведено заходи на покращення санітарного стану насадження шляхом проведення вибіркових санітарних рубок на пл. 62,1 га.

Моніторинг проведених  заходів в  (ПЗФ) наведено  в таблиці 9.1.

                                                                                                                               Табл.9.1.

Лісництво

кв

Вид.

пл

Категоряя ПЗФ

Вид заходу

Причини проведення заходу

Стан насаджен.ня

НАДВІРНЯНСЬКЕ

2

8

3,1

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

3

2

30,5

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

3

9

2,6

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

46

21

10,5

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

18

4,9

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

26

1

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

27

0,7

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

3

9

2,6

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

Всихання,вітровал

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

34

6,2

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

Стан задовільний, погіршення стану не виявлено

Примітка: проведення  заходів проводилось на основі польових обстежень

                   пошкоджених  насаджень, погодження та надання  дозвільних

                    документів  обласними службами екології, лісозахисту, місцеве

                    самоврядування та управління лісового та   мисливського

                    господарства.

 

 

9.2.Стан  особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) наведено  в таблиці 9.2.

                                                                                                                    Табл.9.2.                                                                

               Моніторинг проведення лісогосподарських заходів в ОЦЗЛ за період  2018р.

                   

Лісництво

Кв.

Вид.

Пл.га

Категорія захисності

Вид заходу

Обгрунтування

Стан обєкту

 

1

МАКСИМЕЦЬКЕ

1

13

0,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

2

МАКСИМЕЦЬКЕ

1

17

1,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

3

МАКСИМЕЦЬКЕ

1

18

0,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

4

МАКСИМЕЦЬКЕ

1

28

4,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛЕП

договір

погіршення стану не виявлено

 

5

МАКСИМЕЦЬКЕ

1

29

2,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛЕП

договір

погіршення стану не виявлено

 

6

МАКСИМЕЦЬКЕ

3

23

2,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОЛВЗ

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

7

МАКСИМЕЦЬКЕ

3

24

2,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОЛВЗ

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

8

МАКСИМЕЦЬКЕ

4

3

5,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР та ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

9

МАКСИМЕЦЬКЕ

4

12

8,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

10

МАКСИМЕЦЬКЕ

5

2

24

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

11

МАКСИМЕЦЬКЕ

5

4

14

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

12

МАКСИМЕЦЬКЕ

6

15

4,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

13

МАКСИМЕЦЬКЕ

9

2

20,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

14

МАКСИМЕЦЬКЕ

11

23

24

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

15

МАКСИМЕЦЬКЕ

14

27

5,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

16

МАКСИМЕЦЬКЕ

15

22

20,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

17

МАКСИМЕЦЬКЕ

15

41

1,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

18

МАКСИМЕЦЬКЕ

15

45

1,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

19

МАКСИМЕЦЬКЕ

15

47

1,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

20

МАКСИМЕЦЬКЕ

15

51

0,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

21

МАКСИМЕЦЬКЕ

26

30

8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

22

МАКСИМЕЦЬКЕ

26

34

1,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

23

МАКСИМЕЦЬКЕ

26

38

1,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

24

МАКСИМЕЦЬКЕ

29

18

7,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

25

МАКСИМЕЦЬКЕ

30

11

2,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

26

МАКСИМЕЦЬКЕ

30

15

10,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР;ССР та ВЛВР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

27

МАКСИМЕЦЬКЕ

33

4

15,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР та ЛВР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

28

МАКСИМЕЦЬКЕ

37

15

2,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

29

МАКСИМЕЦЬКЕ

37

16

1,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

30

МАКСИМЕЦЬКЕ

48

17

1,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

31

МАКСИМЕЦЬКЕ

49

16

1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

32

МАКСИМЕЦЬКЕ

49

21

1,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

33

МАКСИМЕЦЬКЕ

49

29

1,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

34

МАКСИМЕЦЬКЕ

51

1

9,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

35

МАКСИМЕЦЬКЕ

52

1

4,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

36

МАКСИМЕЦЬКЕ

52

11

3,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

37

МАКСИМЕЦЬКЕ

52

12

8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР та ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

38

МАКСИМЕЦЬКЕ

52

16

0,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

39

МАКСИМЕЦЬКЕ

53

6

1,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

40

МАКСИМЕЦЬКЕ

53

7

6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

41

МАКСИМЕЦЬКЕ

53

8

4,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

42

МАКСИМЕЦЬКЕ

54

16

16

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

43

МАКСИМЕЦЬКЕ

54

21

12,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

44

МАКСИМЕЦЬКЕ

55

13

18,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

45

МАКСИМЕЦЬКЕ

5

17

1,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

46

МАКСИМЕЦЬКЕ

29

8

3,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

47

МАКСИМЕЦЬКЕ

57

9

12

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

48

МАКСИМЕЦЬКЕ

50

17

9,7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

49

МАКСИМЕЦЬКЕ

50

22

2,6

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

50

МАКСИМЕЦЬКЕ

50

27

4,9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

51

МАКСИМЕЦЬКЕ

50

28

21,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

52

МАКСИМЕЦЬКЕ

50

38

4,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

53

МАКСИМЕЦЬКЕ

50

40

2,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

54

МАКСИМЕЦЬКЕ

59

1

11,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

55

МАКСИМЕЦЬКЕ

59

2

8,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

56

МАКСИМЕЦЬКЕ

59

14

6,7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

57

МАКСИМЕЦЬКЕ

59

16

3,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

58

МАКСИМЕЦЬКЕ

59

17

4,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

59

МАКСИМЕЦЬКЕ

59

18

4,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

60

МАКСИМЕЦЬКЕ

68

13

9,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

61

МАКСИМЕЦЬКЕ

69

14

10

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

62

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

3

12

2,2

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

63

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

3

13

1,8

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

64

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

14

31

1,9

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ОСВ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

65

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

30

30

3,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

66

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

34

17

1,9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

67

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

46

2

2,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

68

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

46

3

1,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

69

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

46

21

5,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

70

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

51

17

11,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

71

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

34

6

3,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

72

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

11

6

17

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

73

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

30

4

4,8

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОЛВЗ

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

74

ПАСІЧНЯНСЬКЕ

52

16

2,2

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

РР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

75

БУХТІВЕЦЬКЕ

27

1

4,4

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ОСВ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

76

БУХТІВЕЦЬКЕ

29

6

5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

77

БУХТІВЕЦЬКЕ

37

2

3,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ЛВР

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

78

БУХТІВЕЦЬКЕ

57

21

5,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

79

БУХТІВЕЦЬКЕ

7

19

5,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

80

БУХТІВЕЦЬКЕ

7

20

8,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЖ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

81

БУХТІВЕЦЬКЕ

7

22

0,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

82

БУХТІВЕЦЬКЕ

20

18

6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

83

БУХТІВЕЦЬКЕ

24

11

6,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

84

БУХТІВЕЦЬКЕ

26

17

11,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

85

БУХТІВЕЦЬКЕ

28

1

8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

86

БУХТІВЕЦЬКЕ

28

4

2,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

87

БУХТІВЕЦЬКЕ

30

21

4,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

88

БУХТІВЕЦЬКЕ

30

25

1,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

89

БУХТІВЕЦЬКЕ

39

18

10,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР,ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

90

БУХТІВЕЦЬКЕ

39

19

4,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

91

БУХТІВЕЦЬКЕ

39

28

1,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

92

БУХТІВЕЦЬКЕ

39

29

0,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

93

БУХТІВЕЦЬКЕ

39

30

1,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

94

БУХТІВЕЦЬКЕ

41

34

9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

95

БУХТІВЕЦЬКЕ

43

22

2,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

96

БУХТІВЕЦЬКЕ

43

23

4,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

97

БУХТІВЕЦЬКЕ

43

24

1,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

98

БУХТІВЕЦЬКЕ

50

5

1,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

99

БУХТІВЕЦЬКЕ

50

6

5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

100

БУХТІВЕЦЬКЕ

58

10

4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР,РР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

101

БУХТІВЕЦЬКЕ

58

12

4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

102

БУХТІВЕЦЬКЕ

60

8

4,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

103

БУХТІВЕЦЬКЕ

60

10

0,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

104

БУХТІВЕЦЬКЕ

60

11

0,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

105

БУХТІВЕЦЬКЕ

61

9

2,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

106

БУХТІВЕЦЬКЕ

68

11

3,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

107

БУХТІВЕЦЬКЕ

69

28

2,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

108

БУХТІВЕЦЬКЕ

69

33

1,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

109

БУХТІВЕЦЬКЕ

69

38

1,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

110

БУХТІВЕЦЬКЕ

69

39

0,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

111

БУХТІВЕЦЬКЕ

6

1

6

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

112

БУХТІВЕЦЬКЕ

34

1

4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

113

БУХТІВЕЦЬКЕ

40

8

3,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

114

БУХТІВЕЦЬКЕ

43

10

1,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

115

БУХТІВЕЦЬКЕ

43

16

7,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

116

ЗЕЛЕНСЬКЕ

14

5

2,7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

117

ЗЕЛЕНСЬКЕ

20

44

2,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

118

ЗЕЛЕНСЬКЕ

20

47

1,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

119

ЗЕЛЕНСЬКЕ

20

49

2,9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

120

ЗЕЛЕНСЬКЕ

35

37

0,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

121

ЗЕЛЕНСЬКЕ

35

39

5,9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

122

ЗЕЛЕНСЬКЕ

2

4

17,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

123

ЗЕЛЕНСЬКЕ

6

1

34,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

124

ЗЕЛЕНСЬКЕ

6

3

2,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

125

ЗЕЛЕНСЬКЕ

6

6

12

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

126

ЗЕЛЕНСЬКЕ

6

9

16,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

127

ЗЕЛЕНСЬКЕ

6

15

2,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЖ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

128

ЗЕЛЕНСЬКЕ

9

4

21,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

129

ЗЕЛЕНСЬКЕ

9

12

3,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

130

ЗЕЛЕНСЬКЕ

9

13

7,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

131

ЗЕЛЕНСЬКЕ

9

34

1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

132

ЗЕЛЕНСЬКЕ

10

4

4,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

133

ЗЕЛЕНСЬКЕ

10

5

1,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

134

ЗЕЛЕНСЬКЕ

10

6

3,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

135

ЗЕЛЕНСЬКЕ

10

7

8,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

136

ЗЕЛЕНСЬКЕ

10

19

2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

137

ЗЕЛЕНСЬКЕ

10

32

1,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

138

ЗЕЛЕНСЬКЕ

11

11

22,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

139

ЗЕЛЕНСЬКЕ

11

23

1,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

140

ЗЕЛЕНСЬКЕ

11

24

1,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

141

ЗЕЛЕНСЬКЕ

13

15

5,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

142

ЗЕЛЕНСЬКЕ

13

34

7,9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

143

ЗЕЛЕНСЬКЕ

13

36

11

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

144

ЗЕЛЕНСЬКЕ

17

5

2,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

145

ЗЕЛЕНСЬКЕ

19

36

2,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

146

ЗЕЛЕНСЬКЕ

21

7

5,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

147

ЗЕЛЕНСЬКЕ

22

31

7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

148

ЗЕЛЕНСЬКЕ

26

8

5,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

149

ЗЕЛЕНСЬКЕ

27

10

8,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

150

ЗЕЛЕНСЬКЕ

27

17

3,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

151

ЗЕЛЕНСЬКЕ

28

26

4,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

152

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

11

1,1

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

153

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

15

35,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

154

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

17

9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

155

ЗЕЛЕНСЬКЕ

40

29

0,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

156

ЗЕЛЕНСЬКЕ

42

24

13,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

157

ЗЕЛЕНСЬКЕ

42

26

3,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

158

ЗЕЛЕНСЬКЕ

42

28

1,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

159

ЗЕЛЕНСЬКЕ

48

9

5,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

160

ЗЕЛЕНСЬКЕ

38

14

6,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

161

ЗЕЛЕНСЬКЕ

38

15

1,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

162

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

1

3,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

163

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

2

11

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

164

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

5

4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

165

ЗЕЛЕНСЬКЕ

39

6

6,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

166

НАДВІРНЯНСЬКЕ

2

8

3,1

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

167

НАДВІРНЯНСЬКЕ

3

2

30,5

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

168

НАДВІРНЯНСЬКЕ

3

9

2,6

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

169

НАДВІРНЯНСЬКЕ

46

21

10,5

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

170

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

18

4,9

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

171

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

26

1

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

172

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

27

0,7

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

173

НАДВІРНЯНСЬКЕ

49

34

6,2

ЗАКАЗНИКИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

174

НАДВІРНЯНСЬКЕ

11

6

7,8

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

175

НАДВІРНЯНСЬКЕ

11

11

3,4

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

176

НАДВІРНЯНСЬКЕ

12

1

26,5

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

177

НАДВІРНЯНСЬКЕ

12

11

2,2

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

178

НАДВІРНЯНСЬКЕ

13

16

7,3

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

179

НАДВІРНЯНСЬКЕ

14

27

3,5

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

180

НАДВІРНЯНСЬКЕ

14

37

3,4

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

181

НАДВІРНЯНСЬКЕ

15

1

7,3

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

182

НАДВІРНЯНСЬКЕ

15

6

6,8

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

183

НАДВІРНЯНСЬКЕ

15

13

5,5

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

184

НАДВІРНЯНСЬКЕ

17

4

6,6

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

185

НАДВІРНЯНСЬКЕ

17

10

4,6

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

186

НАДВІРНЯНСЬКЕ

18

5

11

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

187

НАДВІРНЯНСЬКЕ

19

34

4,4

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

188

НАДВІРНЯНСЬКЕ

19

46

0,7

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

189

НАДВІРНЯНСЬКЕ

19

47

2

ЛІСОПАРК. ЧАСТ. ЛІСІВ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

190

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

23

3

0,7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

191

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

34

2

1,9

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

192

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

35

7

3

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

193

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

35

26

4,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

194

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

37

1

0,7

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

195

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

38

4

4,7

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

196

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

52

7

1,2

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

197

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

55

7

1,7

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

198

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

55

22

3,4

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

199

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

66

10

4,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

200

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

1

25

9,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

201

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

1

28

1,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

202

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

1

32

4,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

203

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

42

16

10,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

204

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

68

13

3,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

205

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

14

26

4,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

206

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

4

36

3,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

207

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

14

23

1,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

208

ДОВЖИНЕЦЬКЕ

14

24

2,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

209

РІЧАНСЬКЕ

1

28

2,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

210

РІЧАНСЬКЕ

1

31

3,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

211

РІЧАНСЬКЕ

2

24

1,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ССР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

212

РІЧАНСЬКЕ

12

22

0,7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

213

РІЧАНСЬКЕ

14

3

4,7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

214

РІЧАНСЬКЕ

17

24

1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

215

РІЧАНСЬКЕ

27

8

5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

216

РІЧАНСЬКЕ

27

17

2,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

217

РІЧАНСЬКЕ

27

21

1,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

218

РІЧАНСЬКЕ

31

13

1,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

219

РІЧАНСЬКЕ

33

27

1,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

220

РІЧАНСЬКЕ

35

1

0,8

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

221

РІЧАНСЬКЕ

37

14

1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

222

РІЧАНСЬКЕ

38

2

5,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

223

РІЧАНСЬКЕ

43

8

2,2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

224

РІЧАНСЬКЕ

46

5

2,8

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

225

РІЧАНСЬКЕ

47

28

3,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

226

РІЧАНСЬКЕ

56

2

3,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

227

РІЧАНСЬКЕ

56

4

1,9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

228

РІЧАНСЬКЕ

2

3

8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

229

РІЧАНСЬКЕ

8

22

2,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

230

РІЧАНСЬКЕ

17

3

4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

231

РІЧАНСЬКЕ

20

1

6,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

232

ДОВБУШАНСЬКЕ

2

66

1,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

233

ДОВБУШАНСЬКЕ

2

72

0,3

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

234

ДОВБУШАНСЬКЕ

4

1

1,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

235

ДОВБУШАНСЬКЕ

4

2

6,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

236

ДОВБУШАНСЬКЕ

4

6

4,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

237

ДОВБУШАНСЬКЕ

5

9

1,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

238

ДОВБУШАНСЬКЕ

8

9

1,6

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

239

ДОВБУШАНСЬКЕ

9

30

0,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЧ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

240

ДОВБУШАНСЬКЕ

11

1

3

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

241

ДОВБУШАНСЬКЕ

12

11

3,1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

242

ДОВБУШАНСЬКЕ

12

12

4,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ЛВР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

243

ДОВБУШАНСЬКЕ

13

4

1,1

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

244

ДОВБУШАНСЬКЕ

13

5

3,3

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

245

ДОВБУШАНСЬКЕ

16

4

1,9

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

246

ДОВБУШАНСЬКЕ

16

12

0,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

РР

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

247

ДОВБУШАНСЬКЕ

20

2

4,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

248

ДОВБУШАНСЬКЕ

20

10

1,7

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

249

ДОВБУШАНСЬКЕ

22

1

5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

250

ДОВБУШАНСЬКЕ

22

2

4,1

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

251

ДОВБУШАНСЬКЕ

22

3

2,8

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

252

ДОВБУШАНСЬКЕ

22

6

4,2

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

253

ДОВБУШАНСЬКЕ

23

4

1,3

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

254

ДОВБУШАНСЬКЕ

24

4

1,7

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

255

ДОВБУШАНСЬКЕ

26

32

8,4

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

256

ДОВБУШАНСЬКЕ

26

33

2,9

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

257

ДОВБУШАНСЬКЕ

29

2

3,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

258

ДОВБУШАНСЬКЕ

29

5

2,8

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

259

ДОВБУШАНСЬКЕ

29

14

1,8

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

260

ДОВБУШАНСЬКЕ

29

15

5,5

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

РТВ

підгот.роб.

погіршення стану не виявлено

 

261

ДОВБУШАНСЬКЕ

29

26

2,3

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ПРЖ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

262

ДОВБУШАНСЬКЕ

31

10

2,5

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

263

ДОВБУШАНСЬКЕ

31

13

1,4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

264

ДОВБУШАНСЬКЕ

32

1

2,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

265

ДОВБУШАНСЬКЕ

32

2

6,3

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ПРХ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

266

ДОВБУШАНСЬКЕ

34

10

1,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

267

ДОВБУШАНСЬКЕ

34

23

5,6

ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ

ОСВ

Лісовпорядк.

погіршення стану не виявлено

 

268

ДОВБУШАНСЬКЕ

36

32

0,9

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

269

ДОВБУШАНСЬКЕ

36

34

2,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

270

ДОВБУШАНСЬКЕ

36

35

2,4

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

271

ДОВБУШАНСЬКЕ

43

9

4,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 

272

ДОВБУШАНСЬКЕ

43

11

2,5

ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК…

ВСР

сухост.вітров.

погіршення стану не виявлено

 
 

Всього 

   

1397

         

 

                

Примітка:  повний  перелік ОЦЗЛ та картографічні матеріали з  їх

                    розташуванням знаходиться у відділі лісового господарства  лісгоспу.

 

                 

 

Інформація підготовлена

спеціалістами відділу

 лісового господарства.

Головний лісничий

ДП «Надвірнянський лісгосп»                                    І.Я. Осташук                

Начало формы